CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kaklys
Telefonas: +370 46041407
El. paštas: vps@palanga.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=499319
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vytauto Kernagio alėjos Palangoje statybos techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projektas rengiamas vadovaujantis projektavimo technine užduotimi, patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. A1-136 „Dėl Vytauto Kernagio alėjos Palangoje statybos techninio darbo projekto techninės užduoties patvirtinimo“. Projektuojamos alėjos bendras ilgis apie 237 m. Ruožas nuo Meilės alėjos iki J. Basanavičiaus g ir teritorija (tarp J. Basanavičiaus g. 43, J. Basanavičiaus g. 37A ir J. Basanavičiaus g.) skirtas nemotorizuotam eismui. Projektuojamos E/F kietųjų dangų plotis 3–6 m, teritorijos prie skvero plotis 13-59 m (preliminarios koordinatės: X – 315916 Y – 6202258; X – 315966 Y – 6202234; X – 315895 Y – 6202182; X – 315905 Y – 6202175; X – 315778 Y – 6202229;).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, Palanga
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projektas rengiamas vadovaujantis projektavimo technine užduotimi, patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. A1-136 „Dėl Vytauto Kernagio alėjos Palangoje statybos techninio darbo projekto techninės užduoties patvirtinimo“. Projektuojamos alėjos bendras ilgis apie 237 m. Ruožas nuo Meilės alėjos iki J. Basanavičiaus g ir teritorija (tarp J. Basanavičiaus g. 43, J. Basanavičiaus g. 37A ir J. Basanavičiaus g.) skirtas nemotorizuotam eismui. Projektuojamos E/F kietųjų dangų plotis 3–6 m, teritorijos prie skvero plotis 13-59 m (preliminarios koordinatės: X – 315916 Y – 6202258; X – 315966 Y – 6202234; X – 315895 Y – 6202182; X – 315905 Y – 6202175; X – 315778 Y – 6202229;).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 10
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
1 kartą 2 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Projektavimo sutarties užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM) teikėjas pateikia per 5 d d nuo sutarties pasirašymo dienos.
Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM) teikėjas pateikia per 5 d d nuo raštiško Užsakovo pranešimo apie statybos darbų pradžią.
2. Už projektavimo paslaugas bus atsiskaitoma LAKD lėšomis gavus statybą leidžiantį dokumentą ne vėliau kaip per 30 k d nuo sąskaitų faktūrų gavimo dienos.
Už projekto vykdymo priežiūrą sumokama Teikėjui proporcingai įvykdytai darbų apimčiai per 5 d d po lėšų gavimo iš LAKD , bet ne vėliau kaip per 30 k d nuo sąskaitų faktūrų ir faktiškai atliktų ir priimtų darbų aktų pateikimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-03-09
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-05-08
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-03-09
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Techninio darbo projekto parengimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai paslaugos teikėjas (toliau – teikėjas) pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kuri galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo.
2. Projektą parengti per 9 (devynis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Į šį terminą įskaičiuotas projekto derinimas, ekspertizės atlikimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas. Statinio projektas laikomas parengtu, kai gaunamas statybą leidžiantis dokumentas.
3. Projekto vykdymo priežiūra bus atliekama statytojui informavus apie pasirašytą statybos rangos sutartį. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama visą statybos laikotarpį (iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo). Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo ir tinkamai patvirtina sutarties šalys ir kai Paslaugos teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 60 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties terminas nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalies 7 punktu.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-02-17

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?