CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
188768545
J.Basanavičiaus g. 36
Kėdainiai
LT-57288
LT
Asmuo ryšiams: Gitana Pyragiuvienė
Telefonas: +370 34744208
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=501111
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

RANGOS DARBŲ PIRKIMAS PAGAL KAPITALINIO REMONTO TECHNINĮ PROJEKTĄ NR. 19146-01-TP „SPORTO SALĖS, KĖDAINIŲ R. SAV, VILAINIŲ SEN., VILAINIŲ K., PARKO G. 4, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS“
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija numato įsigyti darbo projekto parengimą ir rangos darbus pagal kapitalinio remonto techninį projektą Nr. 19146-01-TP „Sporto salės, Kėdainių r. sav, Vilainių sen., Vilainių k., Parko g. 4, kapitalinio remonto projektas“, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-17 įsakymu Nr. AD-1-845, (projektas „Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0013).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Parko g. 4, Vilainiai, Kėdainių r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas: darbo projekto parengimas, rangos darbų atlikimas pagal kapitalinio remonto techninį projektą Nr. 19146-01-TP „Sporto salės, Kėdainių r. sav, Vilainių sen., Vilainių k., Parko g. 4, kapitalinio remonto projektas“, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-17 įsakymu Nr. AD-1-845, (projektas „Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0013).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 5
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta 1 mėn. laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Kėdainių sporto centro infrastruktūros (Parko g. 4, Vilainiai) tobulinimas“ Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-21-0013

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau – subtiekėjas), kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD. 2. Tiekėjas turi teisę būti ypatingojo negyvenamojo sporto paskirties pastato statybos rangovu šiose darbų srityse: bendrieji statybos darbai: statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas; apdailos darbai;
specialieji statybos darbai: mechanikos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo – vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas; elektrotechnikos darbai - statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio gaisrinės saugos signalizacijos įrengimas (šį reikalavimą pagrindžiantys dokumentai: Galiojančio(ių) SPSC išduoto(ų) kvalifikacijos atestato(ų) skaitmeninė(s) kopija(os), arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoto dokumento, ar priesaikos deklaracijos, liudijančios, kad tiekėjas atitinka šį reikalavimą, skaitmeninės kopijos.
I. Pastaba. Perkančioji organizacija nereikalaus dokumentų ir informacijos, kurie perkančiajai organizacijai pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.
Europos Sąjungos narės, Šveicarijos Konfederacijos valstybių arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, tiekėjams teisę verstis ta veikla gali įrodyti pateiktas ne tik pagal Statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ IX skyriaus nuostatas išduotas teisės pripažinimo dokumentas, įrodantis tiekėjo atitikimą kvalifikacijos reikalavimui, bet ir kiti dokumentai, kurie pasiūlymo pateikimo dieną įrodo, kad užsienio tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga sutarčiai įvykdyti.
II. Pastaba: Užsienio šalių tiekėjai šiuos dokumentus turės pateikti iki Sutarties pasirašymo.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, nurodytą Sutarties 7.1 punkte.
2. Netesybos (bauda, delspinigiai).
3. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad perkančioji organizacija privalo mokėti tiekėjui (rangovui) sumą, patvirtintą tiekėjo (rangovo) pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-03-26
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-06-14
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-03-26
Vietos laikas:  12:45
Vieta:  
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 204 kab., J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?