CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "JONAVOS PASLAUGOS"
156916523
KLAIPĖDOS G. 17, JONAVA
JONAVA
LT-55169
LT
Asmuo ryšiams: Diana Petkevičienė
Telefonas: +370 65649818
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://info@jonavospaslaugos.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=504668
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo paslauga
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90500000  -  Su atliekomis susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje surinktų ir į Paslaugos teikėjo atliekų surinkimo aikštelę arba rūšiavimo įrenginį atvežtų mišrių komunalinių atliekų priėmimas ir rūšiavimas. Preliminarus rūšiavimui atvežamų atliekų kiekis metams – 10 300 tonų, gali mažėti/didėti 20 proc. per metus. Perkančioji organizacija moka Paslaugų teikėjui už iš mišraus atliekų srauto atskirtas atliekas, kurios gali būti perdirbtos ar kitaip panaudotos, t. y. mokama už pas Paslaugos teikėją likusį atliekų kiekį. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad per metus būtų perdirbta, pakartotinai ar kitaip panaudota ne mažiau kaip 65 proc. į rūšiavimo įrenginį įvežtų mišrių komunalinių atliekų.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90500000  -  Su atliekomis susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Jonava
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje surinktų ir į Paslaugos teikėjo atliekų surinkimo aikštelę arba rūšiavimo įrenginį atvežtų mišrių komunalinių atliekų priėmimas ir rūšiavimas. Preliminarus rūšiavimui atvežamų atliekų kiekis metams – 10 300 tonų, gali mažėti/didėti 20 proc. per metus. Perkančioji organizacija moka Paslaugų teikėjui už iš mišraus atliekų srauto atskirtas atliekas, kurios gali būti perdirbtos ar kitaip panaudotos, t. y. mokama už pas Paslaugos teikėją likusį atliekų kiekį. Paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad per metus būtų perdirbta, pakartotinai ar kitaip panaudota ne mažiau kaip 65 proc. į rūšiavimo įrenginį įvežtų mišrių komunalinių atliekų.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 39
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis sudaroma 13 mėn. (paslaugos teikimo terminas 12 mėn.) su galimybe ją pratęsti du kartus po 13 mėn. (paslaugos teikimo terminas 12 mėn.). Nei vienai šaliai ne vėliau kaip prieš 90 kalendorinių dienų iki sutarties galiojimo termino pabaigos nepareiškus ketinimo netęsti sutarties, ji pratęsiama automatiškai 13 (trylikai) mėnesių (paslaugos teikimo terminas 12 mėn.).
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1) Tiekėjas teikdamas pasiūlymą kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl šių konkurso sąlygų 2 priede nurodytų pašalinimo pagrindų. EBVPD forma pateikiama šių konkurso sąlygų 3 priede (EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu). 2) Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. 3) Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, turintį ne mažesnę kaip 3 metų patirtį komunalinių atliekų rūšiavimo paslaugų teikimo srityje. 4) Tiekėjas turi turėti parengtą ir patvirtintą atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas sulaikomomis sumomis per 5 mėnesių laikotarpį nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Iš kiekvienos Paslaugos teikėjui kiekvieną mėnesį mokamos sumos Perkančioji organizacija sulaiko 10 000,00 Eur su PVM sumą. Per 5 mėnesių laikotarpį sulaikoma suma viso sudaro 50 000,00 Eur su PVM. 2. Sulaikyta suma grąžinama kai Paslaugos teikėjas pateikia Perkančiajai organizacijai LR atliekų tvarkymo įstatymo nuostatų reikalaujamą laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją (toliau – Garantą), kuri padengtų išlaidas įmonės bankroto ar kitu atveju, kai įmonė nori ar privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą. Paslaugos teikėjas teikdamas Užsakovui Garantą, privalo Užsakovui pateikti ir Sutarties įvykdymo užtikrinimą: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Užtikrinimo vertė - 5 (penki) procentai nuo metinės planuojamos Paslaugos teikimo termino sumos be PVM.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-05-05
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-05-05
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
UAB „Jonavos paslaugos“, Gudžionių g. 4, Jonava, 9 kab.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka,
VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?