CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Marijampolės savivaldybės administracija
188769113
J. Basanavičiaus a. 1
Marijampolė
68307
LT
Asmuo ryšiams: Rūta Kurtinaitienė
Telefonas: +370 34390035
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.marijampole.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Marijampolės savivaldybės gatvių, pėsčiųjų saugumo salelių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

90610000  -  Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Marijampolės savivaldybės administracija vykdydama šį viešąjį pirkimą, numato įsigyti Marijampolės savivaldybės gatvių, pėsčiųjų saugumo salelių, šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  1444494.39  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Marijampolės savivaldybės gatvių, pėsčiųjų saugumo salelių priežiūros paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90610000  -  Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Marijampolės savivaldybė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Vasaros metu gatvės valomos ne dažniau kaip 2 kartus ir ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę pagal nustatytus ir suderintus grafikus. Žiemos sezono metu gatvės prižiūrimos taip: valant sniegą ir (ar) barstant slidumą mažinančiomis medžiagomis (valymo būdą užsako Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu už sutarties vykdymą atsakingas asmuo). Savivaldybės administracijai atskirai raštiškai užsakius, išvežti iš miesto gatvių sniegą į sniego sąvartyno vietas. Jei nėra sniego, gatves valyti pagal vasaros sezonui nustatytas sąlygas. Sniegas valomas stumiant į volus arba krūvas ant (trūkstant vietos prie) šaligatvio krašto, prie borto.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Marijampolės savivaldybės šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugos
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

90610000  -  Gatvių valymo ir šlavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Marijampolės savivaldybė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šaligatvių ir laiptų priežiūros paslaugos apima: sąnašų valymą, šiukšlių ir vėjo nulaužtų šakų rinkimą,šaligatvio plytelių plyšiuose ir prie borto augančių žolių išrovimą, lapų šlavimą, sniego valymą ir barstymą slidumą mažinančiomis medžiagomis. Šaligatvius valyti ne dažniau kaip 2 kartus ir ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę pagal iš anksto nustatytus ir suderintus grafikus. Nesant sniego, šaligatviai turi būti prižiūrimi ir apmokėjimas vykdomas pagal vasaros sezonui keliamus reikalavimus ir įkainius. Tiltų šaligatviai tiek vasaros, tiek ir žiemos metu prižiūrimi taip pat, kaip ir kiti šaligatviai vasaros ir žiemos metu. Laiptų priežiūra: vasaros metu nušluoti sąnašas nuo laiptų ir rinkti šiukšles, išrauti laiptuose augančias žoles. Žiemos metu valyti sniegą, įskaitant barstymą slidumą mažinančiomis medžiagomis. Aikštelių priežiūra apima: sąnašų valymą, prie borto augančių žolių išrovimą, šiukšlių rinkimą, lapų šlavimą. Viešųjų tualetų priežiūra.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 003-003333
2020-662042

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: As-52

Pirkimo dalies Nr.: 2

Pavadinimas: Marijampolės savivaldybės šaligatvių, laiptų, automobilių stovėjimo aikštelių ir žaliųjų plotų valymo, tualetų priežiūros paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-03-04
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „Marijampolės švara"
151005737
Vasaros g. 16
Marijampolė
LT-68111
LT
Telefonas: +370 34371748
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  823576.26  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis:  19 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:  
Techniniai pajėgumai ir žmogiškieji ištekliai

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: As-51

Pirkimo dalies Nr.: 1

Pavadinimas: Marijampolės savivaldybės gatvių, pėsčiųjų saugumo salelių priežiūros paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2020-03-04
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  2
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „Marijampolės švara"
151005737
Vasaros g. 16
Marijampolė
LT-68111
LT
Telefonas: +370 34371748
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  620918.13  EUR
V.2.5)

Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis:  19 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:  
Techniniai pajėgumai ir žmogiškieji ištekliai

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 374909441
Interneto adresas: http://kat.teismai.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka
VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?