CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilniaus universitetas
211950810
Universiteto g. 3
Vilnius
01513
LT
Asmuo ryšiams: Vilija Kazanavičiūtė
Telefonas: +370 52687097
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vu.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=523187
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

PASTATŲ, ESANČIŲ ČIURLIONIO G. 29, VILNIUJE, KULTŪROS PAVELDO TVARKYBOS IR PRITAIKYMO – PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS, NR. VU17692
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45214400  -  Universiteto pastatų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pastatų, esančių Čiurlionio g. 29, Vilniuje, kultūros paveldo tvarkybos ir pritaikymo – paprastojo remonto darbai
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45214400  -  Universiteto pastatų statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Čiurlionio g. 29, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pastatų, esančių Čiurlionio g. 29, Vilniuje, kultūros paveldo tvarkybos ir pritaikymo – paprastojo remonto darbai, 1 kompl.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 480
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas, esant nenumatytoms aplinkybėms, rašytiniu šalių susitarimu, kuris tampa neatsiejama sutarties dalimi, gali būti pratęstas 60 dienų terminui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Vilniaus universiteto observatorijos pastatų aktualizavimo projektą (projekto Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0020)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  iekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) - aktualią redakciją, pakeičiančią kompetetingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis, Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7,kuriuo nustatoma EBVPD standartinė forma (OL 2016 L 3 p. 16). Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų* apimtis per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdo veiklą trumpiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė kaip 228 000,00 Eur. be PVM.
*Svarbiausiais statybos darbais bus laikomi tvarkomieji statybos ir (arba) tvarkomieji paveldosaugos darbai, atlikti kultūros paveldo objektuose, taip pat statiniuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje (be projektavimo darbų ir kitų paslaugų.
2. Tiekėjas, sutarties vykdymui, privalo pasiūlyti bent 1 (vieną) atestuotą statybos darbų vadovą, turintį teisę eiti ypatingo negyvenamojo mokslo paskirties pastato, kuris yra kultūros paveldo objektas, statybos vadovo pareigas.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas užtikrinamas bauda. Rangovui nepagrįstai atsisakius vykdyti darbus, jis įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 % nuo sutarties sumos dydžio baudą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-07-14
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-07-14
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Elektroninė erdvė
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja vokų atplėšimo procedūroje

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Perkančioji organizacija planuoja rengti susitikimą su tiekėjais, kurio metu bus sudaryta galimybė apžiūrėti patalpas bei įvertinti pirkimo objekto apimtį. Numatoma susitikimo data – 2020-07-07 10:00 val., vieta – Čiurlionio g. 29 Vilnius, Lietuva.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje
VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-30

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?