CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
Faksas: +370 46396178
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=496745
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Laiškų siuntimo, dėjimo į vokus paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

64112000  -  Pašto paslaugos, susijusios su laiškais
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Laiškų siuntimo, dėjimo į vokus paslaugos. Preliminarus paslaugų kiekis: paprasti laiškai 2 000 vnt., registruoti laiškai su įteikimu 24 000 vnt. Nurodyti kiekiai gali būti mažinami 40 procentų arba poreikis gali būti didinamas iki 47 107,44 Eur be PVM.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 47107.44  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

64112000  -  Pašto paslaugos, susijusios su laiškais
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Laiškų siuntimo, dėjimo į vokus paslaugos. Preliminarus paslaugų kiekis: paprasti laiškai 2 000 vnt., registruoti laiškai su įteikimu 24 000 vnt. Nurodyti kiekiai gali būti mažinami 40 procentų arba poreikis gali būti didinamas iki 47 107,44 Eur be PVM.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 47107.44  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pradžia: 2020-06-10  /  Pabaiga: 2021-07-10
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
Tiekėjas turi teisę teikti laiškų siuntimo paslaugas. Pateikiama: profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę teikti nurodytas paslaugas. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: VĮ Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius tiekėjo teisę teikti laiškų siuntimo paslaugas. Asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą – verslo liudijimą.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti įvykdęs* ir (ar) vykdo** bent 1 ar daugiau laiškų siuntimo paslaugų sutartį(-is), kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 32 975,21 Eur be PVM.
* Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartis, kurios pradėtos ir baigtos vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą. Jeigu tiekėjas teikia informaciją apie sutartis, kurios pradėtos vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus, tačiau pabaigtos vykdyti per paskutinius 3 metus, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei bendra įvykdytų sutarčių dalių vertė per paskutinius 3 metus yra ne mažesnė kaip 32 975,21 Eur be PVM.
**Jei tiekėjas teikia informaciją apie dar vykdomas sutartis, kurios pradėtos vykdyti per paskutinius 3 metus, tačiau yra dar nebaigtos vykdyti, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei bendra vykdomų sutarčių įvykdytų dalių vertė yra ne mažesnė kaip 32 975,21 Eur be PVM Pateikiama: per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos įvykdytų ir (ar) vykdomų sutarčių sąrašas, kuriame nurodomas sutarties pavadinimas, sutarties vykdymo pradžia ir pabaiga (jeigu sutartis baigta vykdyti), sutarties ar sutarties dalies (jei teikiama informacija apie sutartį, pradėtą vykdyti anksčiau nei per paskutinius 3 metus arba apie dar tebevykdomą sutartį) vertė, užsakovo identifikavimo duomenys, trumpas sutarties objekto aprašymas
Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Paslaugų teikėjas, pradelsęs paslaugų teikimo terminus, moka Paslaugų gavėjui 50 Eur delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos.
2. Paslaugų teikėjui nustatoma 100 Eur vertės bauda už nekokybiškai suteiktas paslaugas ir kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Pažeidimo aktas surašomas dalyvaujant Paslaugų teikėjo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, pažeidimo aktas surašomas jam nedalyvaujant. Jei paslaugos suteiktos nekokybiškai, Paslaugų gavėjas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą Paslaugų teikėjui nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. Bauda išskaičiuojama iš Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-02-17
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-05-17
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-02-17
Vietos laikas:  13:55
Vieta:  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1.Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.
2.Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-01-31

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?