CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
120750163
Algirdo g. 19
Vilnius
03219
LT
Asmuo ryšiams: Česlava Vaznienė
Telefonas: +370 52613083
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilniausvystymas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=522799
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Japoniško sodo įkūrimo teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko gatvių rangos darbai su darbo projekto parengimu
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Japoniško sodo įkūrimo teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko gatvių rangos darbai su darbo projekto parengimu
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 2552452.27  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1. duomenis apie darbų objektą:
- statybos vieta – teritorija centrinėje Vilniaus miesto dalyje, dešiniajame Neries krante, Šnipiškių seniūnijoje, kvartale tarp Geležinio Vilko, Linkmenų, Žalgirio ir Lvovo gatvių. Sklypo plotas – 4,9 ha, kurio 0,95 ha užima Šnipiškių ežerėlis;
- statinio kategorija – neypatingas statinys;
- statybos rūšis – nauja statyba.
2. Numatomi įsigyti Japoniško sodo I etapo įrengimo (statybos) darbai nurodyti 2018 m. techniniame projekte Nr. 2018/02-TP „Parko Linkmenų g. 2A, Vilniuje įrengimo projektas“ (laida 0 ir laida A);
3. darbo projektas (I etapo), techninio projekto pagrindu, turi būti rengiamas taikant statinio informacinį modeliavimą (toliau – BIM (angl. building information modeling)), tokia apimtimi, kaip numatyta įgaliotosios organizacijos reikalavimuose statinio informacinio modelio (BIM) rengimui (angl. Employers Information Requirements)) (aiškinamojo rašto priedas Nr.1);
4. statybvietės teritorijoje tiekėjas turės pagaminti bei įrengti laikinąjį ir nuolatinį informacinius stendus, vadovaudamasis Statybos įstatymu ir Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu reglamento (EB) Nr. 1303/2013 XII priedo nuostatomis (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=celex%3A32013R1303);
5. perkančiosios organizacijos pavedimu tiekėjas turės nužymėti statybvietės teritorijos ribas bei įrengiant statybvietę turės užtikrinti apsaugą, įrengti mažiausiai 1 vaizdo kamerą, fiksuojančia visą teritoriją, kurioje bus vykdomi statybos darbai, su tiesioginiu stebėjimu visą parą, suteikiant nuotolinę prieigą prie tiesioginio stebėjimo perkančiajai organizacijai;
6. perkančiosios organizacijos pavedimu, tiekėjas privalės užsakyti ir apmokėti: požeminių inžinerinių tinklų ir (arba) žemės sklypo su statiniais geodezines nuotraukas, statinių kadastro duomenų bylas, visus laboratorinius tyrimus, numatytus laboratorinių matavimų programoje, kitus dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antruoju skirsniu ir STR 1.05.01:2017 10 priedu), reikalingus statybos užbaigimo procedūroms vykdyti bei statybos užbaigimo dokumento gavimui.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 15
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Japoniško sodo įkūrimas teritorijoje prie Lvovo ir Geležinio Vilko gatvių“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-01-0017
II.2.14)

Papildoma informacija

Techniniame projekte II etapu pažymėti darbai šiuo pirkimu įsigyjami nebus.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) turi pateikti:
1.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis;
1.2. kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
1.3. kiekvienas kitas ūkio subjektas (subtiekėjas ir trečiasis asmuo), kurio pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi tiekėjas.
2. Įgaliotoji organizacija netikrina subtiekėjų ar trečiųjų asmenų, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.
3. Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Perkančioji organizacija reikalauja, kad darbų atlikimo laikotarpiui pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas pasirinktinai: užstatu arba banko garantija ne mažesnei kaip 5 proc. dydžio nuo tiekėjo pasiūlymo kainos (EUR be PVM) sumai.
2. Išankstinis mokėjimas (avansas) – iki 10 proc. nuo pradinės Sutarties vertės Eur be PVM.
3. Atsiskaitymo tvarka nurodyta pirkimo sąlygų 3 priedo pirkimo sutarties projekte.
4. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartį numatoma finansuoti iš E S struktūrinių fondų lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai, šiame Sutarties skyriuje nurodytas 30 d. apmokėjimo terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgesniam kaip 60 d. laikotarpiui nuo Atliktų darbų aktų, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų patvirtinimo dienos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-08-20
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-10-30
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-08-20
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
11311
Vilnius
01501
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2020-08-07

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?