CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Jurgita Barkovskienė
Telefonas: +370 52394749
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=503616
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Vairuotojų uniforminės aprangos dalies – vyriškų ir moteriškų marškinių pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

18100000  -  Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – vairuotojų uniforminės aprangos dalis – vyriški ir moteriški marškiniai ilgomis ir trumpomis rankovėmis, su išsiuvinėtais UAB „Vilniaus viešasis transportas“ logotipais ir Vilniaus miesto ženklu, ir jų pristatymas perkančiajam subjektui.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18100000  -  Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Žolyno g. 15, Verkių g, 52 arba Justiniškių g.14, Vilniuje
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – vairuotojų uniforminės aprangos dalis – vyriški ir moteriški marškiniai ilgomis ir trumpomis rankovėmis, su išsiuvinėtais UAB „Vilniaus viešasis transportas“ logotipais ir Vilniaus miesto ženklu, ir jų pristatymas perkančiajam subjektui.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Papildomos Prekių savybės „Prekių audinio paviršinis tankis, g/m2“ (T)  /  Lyginamasis svoris:  5
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  95
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 200000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis šalių susitarimu gali būti pratęsta 1kartą prekių užsakymo laikotarpį pratęsiant ne ilgesniam nei 12mėn. laikotarpiui,jei besibaigiant sutarties laikotarpiui nupirktų prekių vertė nėra pasiekusi sutarties kainos.Sutarts,įvertinant galimą pratęsimą, negali būti ilgesnė nei 36mėn.,o sutartis,įvertinant pratęsimą ir numatytą atsiskaitymo už prekes terminą,negali būti ilgesnė nei 38 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas ne mažesne nei 2000 Eur suma.Pasiūlymo galiojimas užtikrinamas vienu iš būdų:1.besąlygine ir neatšaukiama banko garantija;2.besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo raštu(DB laidavimo raštas);3. piniginiu užstatu, pervestu į perkančiojo subjekto sąskaitą banke.Tiekėjas užstato sumokėjimą patvirtinančio dokumento arba banko garantijos,ar DB laidavimo rašto ir įmoką patvirtinančio dokumento kopijas pateikia kartu su pasiūlymu CVP IS.Tiekėjas netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:1.tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies(pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto,jo kiekio(apimties),bet kurios prekės ar jų dalies,prekių tiekimo terminų ir sąlygų,pasiūlymo kainos,prekių įkainių,kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų),nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs;2.laimėjęs pirkimą tiekėjas atsisako sudaryti sutartį pagal pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą sutarties projektą
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo pristatytas prekes perkantysis subjektas atsiskaitys per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis pateikimo dienos. PVM sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjui nurodytu terminu nesuderinus prekių pavyzdžių(etalonų)perkantysis subjektas(PS)teikėjui gali skirti vienkartinę 100€ baudą, o pavėlavus pristatyti,suderinti etalonus daugiau nei 15k.d.,laikoma esminiu sutarties pažeidimu.Tiekėjas,nurodytu terminu nepristatęs prekių,pristatęs ne visas,PS pareikalavus,už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,5% nuo nepristatytų prekių vertės delspinigius, o pavėlavus pristatyti prekes daugiau nei 30k.d.,laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir PS gali skirti 10%dydžio baudą nuo nepristatytų prekių vertės ir nutraukti sutartį.Tiekėjas,nepakeitęs prekių kokybiškomis,reikalavimus atitinkančiomis,nepristatęs trūkstamų prekių per nustatytą terminą,PS pareikalavus,už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,5% nuo nepristatytų prekių vertės delspinigius, o šių nepakeitus ir nepristačius daugiau nei 15k.d. nuo nustatyto termino,laikoma,kad tiekėjas padarė esminį sutarties pažeidimą ir PS gali skirti 10% dydžio baudą nuo nepristatytų prekių vertės ir nutraukti sutartį

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-04-23
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-08-20
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-04-23
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose adresu Žolyno g. 15, Vilniuje, 200 kab., 2 aukšte.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-03-16

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?