CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
188768545
J.Basanavičiaus g. 36
Kėdainiai
57288
LT
Asmuo ryšiams: Virginija Vaičiulienė
Telefonas: +370 34769558
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=518332
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ LIGONINĖS NERVŲ LIGŲ IR PRIĖMIMO SKYRIAUS KĖDAINIUOSE, BUDRIO G. 5, REMONTAS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti darbo projektą ir rangos darbus pagal projektą „VšĮ Kėdainių ligoninės Neurologinio ir priėmimo-skubios pagalbos skyrių Budrio g.5, Kėdainių mieste kapitalinio remonto projektas“. Užbaigus rangos darbus, tikslinama kadastrinių matavimų byla.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71220000  -  Architektūrinio projektavimo paslaugos
71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Budrio g. 5, Kėdainiai.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas: darbo projekto parengimas, rangos darbų pagal projektą „VšĮ Kėdainių ligoninės Neurologinio ir priėmimo-skubios pagalbos skyrių Budrio g.5, Kėdainių mieste kapitalinio remonto projektas“, Nr. 52558, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-24 įsakymu Nr. AD-1-1094, atlikimas, kadastrinių matavimų bylos patikslinimas.
Kapitalinio remonto darbai vykdomi dalyje pastato, remontuojamų patalpų plotas - 848,76 kv. m, tūris – 3 667,75 kub. m.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 35
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas 2 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų 2 priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau – subtiekėjas), kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.
2. Tiekėjas turi teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu:
Statiniai: negyvenamieji pastatai, pogrupis - gydymo paskirties pastatai.
Statybos darbų sritys:
- bendrieji statybos darbai: statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas; apdailos darbai;
- specialieji statybos darbai: mechanikos darbai (statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo inžinerinių sistemų įrengimas); elektrotechnikos darbai (statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; gaisrinės saugos (gaisrinės signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas) (šį reikalavimą pagrindžiantys dokumentai: galiojančio(ių) SPSC išduoto(ų) kvalifikacijos atestato(ų) skaitmeninė(s) kopija(os), arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduoto dokumento, ar priesaikos deklaracijos, liudijančios, kad tiekėjas atitinka šį reikalavimą, skaitmeninės kopijos.
Europos Sąjungos narės, Šveicarijos Konfederacijos valstybių arba valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, tiekėjams vietoj nurodyto dokumento pateikti pagal Statybos techninio reglamento STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ IX skyriaus nuostatas išduotą teisės pripažinimo dokumento skaitmeninę kopiją).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nenustatomi.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nenustatomi.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovas ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą (užstatą). Užtikrinimo suma 3 proc. metinės darbų apimties kainos be PVM.
2. Netesybos (bauda, delspinigiai).
3. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-06-19
Vietos laikas:  08:30
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-10-16
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-06-19
Vietos laikas:  09:15
Vieta:  
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 204 kab., J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2020-06-05

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?