CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Joniškio rajono savivaldybės administracija
288712070
Livonijos g. 4
Joniškis
84124
LT
Asmuo ryšiams: Lina Uždavinė
Telefonas: +370 42669162
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.joniskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=476591
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Šilumos energijos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

09323000  -  Centralizuotas šilumos tiekimas
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šilumos energijos pirkimas šiems pastatams (patalpoms):
1. Joniškio rajono savivaldybės administracinis pastatas, Livonijos g. 4, Joniškis (šildomas plotas 2839,00 m2);
2. Gataučių seniūnijos pastatas, Mokyklos g. 5, Joniškis (šildomas plotas 268,84 m2);
3. Joniškio rajono savivaldybės administracinės patalpos (jaunimo centras), Miesto a. 39, Žagarė, Joniškio r. (šildomas plotas 102,4 m2);
4. Joniškio rajono savivaldybės administracinis pastatas (Joniškio seniūnija), Medžiotojų g. 4-2, Joniškis (šildomas plotas 508,01 m2).
Iš viso vidutiniškai per tris metus planuojama sunaudoti apie 1550000 kWh.
Šilumą pastatams tiekia UAB „Fortum Joniškio energija“.
Šilumos energijos pagal sutartį bus nupirkta ne daugiau kaip už 120000,00 Eur su PVM per 3 metus.
Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti šilumos energijos už nurodytą sumą. Šilumos energija bus perkama pagal perkančiosios organizacijos faktinį poreikį.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09323000  -  Centralizuotas šilumos tiekimas
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
1. Livonijos g. 4, Joniškis; 2. Mokyklos g. 5, Gataučiai, Joniškio r.; 3. Miesto a. 39, Žagarė, Joniškio r.; 4. Medžiotojų g. 4-2, Joniškis
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Šilumos energijos pirkimas šiems pastatams (patalpoms):
1. Joniškio rajono savivaldybės administracinis pastatas, Livonijos g. 4, Joniškis (šildomas plotas 2839,00 m2);
2. Gataučių seniūnijos pastatas, Mokyklos g. 5, Joniškis (šildomas plotas 268,84 m2);
3. Joniškio rajono savivaldybės administracinės patalpos (jaunimo centras), Miesto a. 39, Žagarė, Joniškio r. (šildomas plotas 102,4 m2);
4. Joniškio rajono savivaldybės administracinis pastatas (Joniškio seniūnija), Medžiotojų g. 4-2, Joniškis (šildomas plotas 508,01 m2).
Iš viso vidutiniškai per tris metus planuojama sunaudoti apie 1550000 kWh.
Šilumą pastatams tiekia UAB „Fortum Joniškio energija“.
Šilumos energijos pagal sutartį bus nupirkta ne daugiau kaip už 120000,00 Eur su PVM per 3 metus.
Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti šilumos energijos už nurodytą sumą. Šilumos energija bus perkama pagal perkančiosios organizacijos faktinį poreikį.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
1 (vieną) kartą 2 (dvejiems) metams
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. EBVPD pildomas naudojantis nacionaline EBVPD paslauga. Lietuvoje ši paslauga prieinama adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ (daugiau informacijos Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje adresu http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-ebvpd-formos). Užpildytas bei atsisiųstas EBVPD pateikiamas kartu su pasiūlymu.
Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (šilumos energijos tiekimas).
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis. Už sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą numatoma 10000,00 (dešimt tūkstančių) Eur bauda.
Atsiskaitymo su tiekėju tvarka: perkančioji organizacija apmoka tiekėjui už atsiskaitymo laikotarpyje suvartotą šilumos energiją per 30 kalendorinių dienų, kai iš tiekėjo buvo gauta tinkamai įforminta PVM sąskaita faktūra. PVM sąskaitos faktūros teikiamos elektroniniu būdu.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-09-24
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-09-24
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4, Joniškis
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja.
Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Registracija CVP IS yra nemokama.
2. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas bus vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.
3. Komisijos posėdžiuose stebėtojai nedalyvauja.
4. Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja.
5. Perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir priimtas sprendimas dėl pirkimą laimėjusio pasiūlymo.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Dvaro g. 83
Šiauliai
76299
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nuostatos
VI.5)

Paskelbimo data

2019-09-10
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?