CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Druskininkų kultūros centras
188211432
Vilniaus al. 24, Druskininkų m., Druskininkų sav.
Druskininkai
LT66119
LT
Asmuo ryšiams: Edgaras Gardziulevičius
Telefonas: +370 31353122
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=443673
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Apšvietimo įrangos, skirtos Druskininkų kultūros centrui modernizuoti, pirkimas
Nuorodos numeris:  422178
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

31527260  -  Apšvietimo sistemos
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Apšvietimo įrangos, skirtos Druskininkų kultūros centrui modernizuoti, savybės ir apimtys pateiktos techninėje specifikacijoje. Kiekiai - Spot tipo LED prožektorius 6 vnt.; PAR tipo LED prožektorius 26 vnt.; PAR tipo „deep blue“ LED prožektorius 6 vnt.; UV prožektorius 4 vnt.; Efektinis LED prožektorius 8 vnt.; Apšvietimo valdymo pultas 1 vnt.; Signalų perdavimo įranga 1 kompl.; Sekimo prožektorius 1 vnt.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

31527260  -  Apšvietimo sistemos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus al. 24, Druskininkai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Apšvietimo įrangos, skirtos Druskininkų kultūros centrui modernizuoti, savybės ir apimtys pateiktos techninėje specifikacijoje. Kiekiai - Spot tipo LED prožektorius 6 vnt.; PAR tipo LED prožektorius 26 vnt.; PAR tipo „deep blue“ LED prožektorius 6 vnt.; UV prožektorius 4 vnt.; Efektinis LED prožektorius 8 vnt.; Apšvietimo valdymo pultas 1 vnt.; Signalų perdavimo įranga 1 kompl.; Sekimo prožektorius 1 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos per 5 (penkis) mėnesius nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Minėtas terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms, sutarties šalims raštu išreiškus sutikimą, gali būti pratęstas dar 1 (vienam) mėnesiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto identifikacijos duomenys: 07.1.1-CPVA-R-305-11-0003
II.2.14)

Papildoma informacija

Skelbimo II.2. 7 punkte Sutarties terminas nurodytas atsižvelgiant į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą (Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas yra 5 mėnesiai, mokėjimo už pristatytas prekes terminas yra 60 dienų).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad teikėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.
Perkančiajai organizacijai patikrinus pasiūlymus, atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, ir išrinkus galimą laimėtoją, tik jo prašys dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartis bus sudaroma su perkančiąja organizacija - Druskininkų savivaldybės administracija.
Teikėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti sutarties įvykdymą patvirtinantį dokumentą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą), kurio vertė 5% nuo bendros Sutarties kainos su PVM ir kurie įsigalioja banko arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Tuo atveju, kai Sutarties terminas yra pratęsiamas, kartu turi būti atitinkamai pratęstas ir banko ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo galiojimo terminas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-03-04
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-06-01
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-03-04
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Druskininkų kultūros centras, Vilniaus al. 24, Druskininkai, 104 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

1.Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS).
2. Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
3. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad Pirkėjas privalo mokėti Tiekėjui sumą, patvirtintą Tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 374909441
Faksas: +370 37324164
Interneto adresas: http://www.kat.teismai.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyrius
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-02-19

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?