CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

VšĮ Centro poliklinika
125873515
Pylimo g. 3
Vilnius
01117
LT
Asmuo ryšiams: Asta Kuzmickienė
Telefonas: +8 52514029
Faksas: +8 52610002
NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pylimas.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=462855
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Odontologinės įrangos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

33192400  -  Stomatologinė darbo įranga
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – odontologinė įranga. Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis. Pirkimą sudaro 2 (dvi) pirkimo dalys: 1 pirkimo dalis „Odontologo darbo vietos įranga“, susidedanti iš: odontologo darbo vietos įrangos (5 kompl.), vakuuminio siurblio (3 vnt.), atbulinio osmoso filtro (2 vnt.), betepalinio kompresoriaus (2 vnt.), suspausto oro sausintuvo (3 vnt.); 2 pirkimo dalis „Odontologo darbo vietos įranga“, susidedanti iš: odontologo darbo vietos įrangos (8 kompl.), vakuuminio siurblio (5 vnt.), atbulinio osmoso filtro (7 vnt.), betepalinio kompresoriaus (3 vnt.), betepalinio kompresoriaus (1 vnt.), suspausto oro sausintuvo (3 vnt.), suspausto oro sausintuvo (1 vnt.). Pasiūlymai gali būti teikiami vienai arba dviems pirkimo dalims. Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

odontologo darbo vietos įranga
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33192400  -  Stomatologinė darbo įranga
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Viešoji įstaiga Lazdynų poliklinika, Erfurto g. 15, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Odontologo darbo vietos įranga, susidedanti iš: odontologo darbo vietos įrangos (5 kompl.), vakuuminio siurblio (3 vnt.), atbulinio osmoso filtro (2 vnt.), betepalinio kompresoriaus (2 vnt.), suspausto oro sausintuvo (3 vnt.).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Lazdynų poliklinikoje“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0022).
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Odontologo darbo vietos įranga
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

33192400  -  Stomatologinė darbo įranga
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
VšĮ Centro poliklinika, Vilnius: K. Kalinausko g. 4; Agrastų g. 16, Aukštieji Paneriai; Pylimo g. 3; Vytenio g. 59
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – odontologinė įranga, susidedanti iš: Naujamiesčio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (toliau – PASPC), K. Kalinausko g. 4 (odontologo darbo vietos įranga – 4 vnt., vakuuminis siurblys – 2 vnt., atbulinio osmoso filtras – 4 vnt., betepalinis kompresorius – 1 vnt., suspausto oro sausintuvas – 1 vnt.); Naujamiesčio PASPC Aukštųjų Panerių šeimos gydytojo kabinetas, Agrastų g. 16, Aukštieji Paneriai (odontologo darbo vietos įranga – 1 vnt., vakuuminis siurblys – 1 vnt., atbulinio osmoso filtras – 1 vnt., betepalinis kompresorius – 1 vnt., suspausto oro sausintuvas – 1 vnt.); antrinės asmens sveikatos priežiūros centras (toliau – AASPC), Pylimo g. 3 (odontologo darbo vietos įranga – 1 vnt., vakuuminis siurblys – 1 vnt., atbulinio osmoso filtras – 1 vnt., betepalinis kompresorius – 1 vnt., suspausto oro sausintuvas – 1 vnt.); Vytenio PASPC, Vytenio g. 59 (odontologo darbo vietos įranga – 2 vnt., vakuuminis siurblys – 1 vnt., atbulinio osmoso filtras – 1 vnt., betepalinis kompresorius – 1 vnt., suspausto oro sausintuvas – 1 vnt.).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 180
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektus „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Centro poliklinikoje“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0026).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Kiekvienas pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjo ir subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir nėra pasiūlymą pateikusio tiekėjo pašalinimo pagrindų. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, EBVPD teikiamas už kiekvieną ūkio subjektų grupės narį atskirai. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus (toliau – subtiekėjas) ar kitus ūkio subjektus (ekspertus ar specialistus, kuriuos pirkimo sutarties sudarymo atveju planuojama įdarbinti tiekėjo įmonėje ir pan.), kurių pajėgumais remiasi, kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD. Perkančioji organizacija atitiktį Reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to dalyvio, kurio pasiūlymas, sudarius pasiūlymų eilę bus pripažintas galimu laimėtoju. Šie dokumentai turės būti pateikti per 3 (tris) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos atskiro pranešimo, pateikto CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, išsiuntimo dienos (tiekėjas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis turės pateikti prašomų dokumentų skaitmenines kopijas elektroninėje formoje. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti pateiktų skaitmeninių dokumentų kopijų originalų).
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Mokėjimas atliekamas pavedimu į sutartyje nurodytą tiekėjo banko sąskaitą. Atsižvelgiant į tai, kad šios sutarties įgyvendinimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, perkančiųjų organizacijų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, šalys sutaria, kad tai yra objektyviai pagrįsta aplinkybė (kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje), dėl kurios su tiekėju atsiskaitoma per 60 kalendorinių dienų po to, kai tiekėjas per VĮ Registrų centro tvarkomą informacinę sistemą „E. sąskaita“ pateikia Šalių pasirašytą prekių perdavimo–priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą / PVM sąskaitą faktūrą. Laiku pagal sutarties nuostatas nepristačius prekių, perkančioji organizacija turi teisę be oficialaus įspėjimo skaičiuoti, o tiekėjas privalo sumokėti perkančiajai organizacijai 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo sutarties kainos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-05
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-11-02
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-05
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Vokai su pasiūlymais atplėšiami viešosios įstaigos Centro poliklinikos Naujamiesčio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre (toliau – PASPC), K. Kalinausko g. 4, Vilnius, Projektų ir viešųjų pirkimų skyriuje, 8 kab., komisijos posėdyje, 2019 m. rugpjūčio 5 d. 9 val. 45 min. (Lietuvos Respublikos laiku).
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, nedalyvauja. Vokų atplėšimo posėdyje skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina. Perkančiosios organizacijos komisija elektroninių vokų atplėšimo posėdžio rezultatus įformina protokolu.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Vykdant sutartį sąskaita faktūra turi būti pateikiama naudojantis VĮ Registrų centro informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Tiekėjas pirkimo procedūrų metu turi teisę ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir (arba) sprendimus pateikiant pretenziją. Pretenzija teikiama laikantis šių reikalavimų: pretenzija turi būti pateikta per 10 (dešimt) dienų nuo paskelbimo apie komisijos priimtą sprendimą dienos arba komisijos pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; komisija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų konkurso terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. Tiekėjas, nesutikęs su komisijos sprendimu arba jei komisija per nustatytą terminą neišnagrinėjo jo pretenzijos, gali pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-06-25
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?