CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=458581
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Darbo drabužių pirkimas
Nuorodos numeris:  435867
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

18100000  -  Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – darbo drabužiai (Prekės) ir jų pristatymas (tiekimas). Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Prekių savybės ir reikalavimai, preliminarūs Prekių kiekiai, skirti pasiūlymų palyginimui ir nėra laikomi maksimaliais, Prekių pristatymo reikalavimai - pirkimo sąlygų 1 priede „Darbo drabužiai. Techninė specifikacija“. Prekių užsakymo laikotarpis – 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus. Orientacinis 12 mėn. Prekių užsakymo laikotarpiu numatomas nupirkti darbo drabužių kiekis – 4 199 komplektai ir vienetai. PS užsakytas Prekes tiekėjas turės pristatyti neilgiau nei per 15 d. d. nuo Prekių užsakymo dienos. Prekės turės būti pristatomos tiekėjo transportu ir sąskaita vienu iš Prekių užsakyme nurodytų adresų Vilniuje. Prekių pristatymo sąlygos DDP Vilnius, INCOTERMS.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

18100000  -  Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius, Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – darbo drabužiai (toliau – Prekės) ir jų pristatymas (tiekimas) Perkančiajam subjektui. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamų Prekių savybės ir reikalavimai, preliminarūs Prekių kiekiai, skirti pasiūlymų palyginimui ir nėra laikomi maksimaliais, Prekių pristatymo (tiekimo) reikalavimai apibūdinti pirkimo sąlygų 1 priede „Darbo drabužiai. Techninė specifikacija“. Prekių užsakymo laikotarpis – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis rašytiniu sutarties šalių susitarimu gali būti pratęsta 2 kartus, kiekvieną kartą Sutartį pratęsiant neilgesniam nei 12 mėnesių Prekių užsakymo laikotarpiui. Sutarties, įvertinant visus galimus jos pratęsimus, bendras Prekių užsakymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos, o sutartis, įvertinant visus galimus jos pratęsimus ir numatytą atsiskaitymo pagal sutartį terminą, negali būti ilgesnė nei 38 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Bendra maksimali 12 mėnesių Prekių užsakymo laikotarpio sutarties ir jos 2 pratęsimų 12 mėnesių laikotarpiams (bendro 36 mėnesių Prekių užsakymo laikotarpio sutarties) skirta lėšų suma be PVM – 135 000,00 eurų. Orientacinis per metus numatomas nupirkti darbo drabužių komplektų ir vienetų kiekis (Preliminarus Prekių kiekis 12 mėn. Prekių užsakymo laikotarpiu) – 4 199 komplektai ir vienetai. Prekių užsakymo laikotarpiu Prekės bus perkamos dalimis pagal Perkančiojo subjekto užsakymus. Minimalus užsakomas ir perkamas bet kurios Prekės kiekis nenustatomas. Perkančiojo subjekto užsakytą bet kurios Prekės kiekį tiekėjas turės pristatyti Perkančiajam subjektui neilgiau nei per 15 d. d. nuo Prekių užsakymo dienos, Prekių užsakymo pateikimo tiekėjui dienos neskaičiuojant. Prekės (Prekių kiekiai) turės būti pristatomos tiekėjo transportu ir sąskaita vienu iš adresų: Žolyno g. 15, Justiniškių g. 14 arba Verkių g. 52 Vilniuje, kuris bus nurodomas Prekių užsakyme. Prekių pristatymo sąlygos DDP Vilnius, INCOTERMS.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 135000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus, kiekvieną kartą Sutartį pratęsiant neilgesniam nei 12 mėn. Prekių užsakymo laikotarpiui. Sutarties, įvertinant visus galimus jos pratęsimus, bendras Prekių užsakymo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 mėn., o sutartis, įvertinant visus galimus jos pratęsimus ir numatytą atsiskaitymo pagal Sutartį terminą, negali būti ilgesnė nei 38 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas privalo pateikti užpildytą Europos bandrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už tiekėjo pristatytas Perkančiojo subjekto užsakytas Prekes Perkantysis subjektas su tiekėju atsiskaitys mokėjimo pavedimu (-ais) į tiekėjo nurodytą sąskaitą banke per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros už pristatytas Prekes IS „E. sąskaita“ priemonėmis gavimo dienos. Sąskaitos faktūros už pristatytas Prekes privalo būti teikiamos IS „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjui nurodytais terminais nepristačius Prekių Perkančiajam subjektui (PS), nuo kitos dienos už kiekvieną uždelstą dieną gali būti skaičiuojami 0,2% nepristatytų Prekių vertės be PVM delspinigiai. bet nedaugiau nei 6,0% nepristatytų Prekių vertės be PVM. Sutarties vykdymas turi būti užtikrintas 2 000,00 eurų sumos banko garantija arba DB laidavimo raštu, arba užstatu. PS nustačius, kad tiekėjas padarė esminį Sutarties pažeidimą, PS turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Tiekėjas privalo atlyginti PS kitus jo patirtus tiesioginius nuostolius dėl netinkamos Prekių kokybės ar netinkamai vykdomų tiekėjo įsipareigojimų. Delspinigių, baudų ar netesybų sumokėjimas neatleidžia Sutarties šalių nuo pareigos vykdyti Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-06-27
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-10-24
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-06-27
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52688037

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-05-17
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?