CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Molėtų rajono savivaldybės administracija
188712799
Vilniaus g. 44, Molėtai
Molėtai
LT-33140
LT
Asmuo ryšiams: Simonas Ališauskas
Telefonas: +370 38354744
Faksas: +370 38351442
NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.moletai.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=445210
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Pastatų ir statinių kadastriniai matavimai, kadastrinių bylų sudarymas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pastatų ir statinių kadastriniai matavimai, kadastrinių bylų sudarymas. 1. Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančių ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ar patikėjimo teise valdomų pastatų, patalpų ir statinių (toliau – nekilnojamieji daiktai) kadastriniai matavimai, kadastro duomenų tikslinimas ir kadastro duomenų bylų sudarymas.
2. Paslaugų teikimo vieta – Molėtų rajono savivaldybės teritorija.
3. Paslaugų negali būti suteikta daugiau kaip už 18000 Eur su PVM.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT029 -  Utenos apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Molėtų rajonas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pastatų ir statinių kadastriniai matavimai, kadastrinių bylų sudarymas. 1. Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje esančių ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančių ar patikėjimo teise valdomų pastatų, patalpų ir statinių (toliau – nekilnojamieji daiktai) kadastriniai matavimai, kadastro duomenų tikslinimas ir kadastro duomenų bylų sudarymas.
2. Paslaugų teikimo vieta – Molėtų rajono savivaldybės teritorija.
3. Paslaugų negali būti suteikta daugiau kaip už 18000 Eur su PVM.
Eil. Nr. Darbų pavadinimas ir lyginamasis koeficientas
1. Gyvenamosios, administracinės ir panašios paskirties pastatai (iki 99,99 m2) 0,100
2. Gyvenamosios, administracinės ir panašios paskirties pastatai (virš 100 m2) 0,050
3. Inžinerinės infrastruktūros dangos (iki 199,99 m2) 0,070
4. Inžinerinės infrastruktūros dangos (virš 200 m2) 0,030
5. Gatvės, keliai (iki 0,99 km) 0,300
6. Gatvės, keliai (virš 1,0 km) 0,200
7. Tvoros (iki 49,99 m) 0,003
8. Tvoros (virš 50 m) 0,007
9. Rezervuarai, vnt. 0,010
10. Vandens bokštas, artezinis gręžinys ar kitas vandenvietės statinys, vnt. 0,020
11. Garažų, gamybos ir pramonės, sandėliavimo ir panašios paskirties pastatai (iki 99,99 kv. m) 0,030
12. Garažų, gamybos ir pramonės, sandėliavimo ir panašios paskirties pastatai (virš 100 kv. m) 0,020
13. Inžineriniai tinklai (iki 49,99 m) 0,050
14. Inžineriniai tinklai (virš 50 m) 0,060
15. Sunaikinto turto kadastro bylos parengimas, vnt. 0,030
16. Bešeimininkio turto kadastro bylos parengimas, vnt. 0,010
17. Hidrotechnikos statiniai 0,010
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 37
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas
reikalauja, kad tekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų
pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią
kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir
preliminariai patvirtinančią, kad nėra tekėjo pašalinimo
pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45
straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų
dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra
patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo
reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo
viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p.
16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų
dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos
sukurta elektronine forma.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Užsakovui nesumokėjus pagal sutartyje nurodytus terminus, Paslaugų teikėjas gali pareikalauti Užsakovo sumokėti 0,03 % delspinigių per dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.
Jeigu Paslaugų teikėjas laiku nevykdo savo įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę, be oficialaus įspėjimo ir neprarasdamas teisės į kitas savo teisių gynimo priemones pagal sutartį, skaičiuoti 0,03 % delspinigių nuo neatliktų paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-03-14
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-03-14
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai, 419 kab.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai ar Jų įgalioti asmenys nedalyvauja Komisijos
posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis
priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Panevėžys
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII
skyriuje.
VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-02-27

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?