CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
144132264
Dvaro g. 144A
Šiauliai
LT-76199
LT
Asmuo ryšiams: Audrius Adomaitis
Telefonas: +370 41524723
Faksas: +370 41524724
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.mokymocentras.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=452000
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Sunkvežimio su puspriekabe pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34138000  -  Kelių vilkikai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Sunkvežimis (vilkikas) su puspriekabe (CE kategorijos transporto priemonės junginys) - 1 vnt.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34223100  -  Puspriekabės
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Sunkvežimis (vilkikas) su puspriekabe (CE kategorijos transporto priemonės junginys) - 1 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant nenumatytoms, nuo tiekėjo ir perkančiosios organizacijos valios nepriklausančioms aplinkybėms, šalims raštu išreiškus tam sutikimą, tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęsiamas ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas skirtas įgyvendinti projektą „Transporto sektoriaus darbuotojų sektorinio praktinio mokymo centro (SPMC) modernizavimas ir plėtra“ (projekto kodas Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-01-0005), finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas / tiekėjų grupės narys / ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, dalyvaujantys pirkime, pagal pirkimo dokumentų reikalavimus turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Perkančioji organizacija tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo). Pašalinimo pagrindai ir minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai nurodomi atitinkamai pirkimo sąlygų 3 priede ir pirkimo sąlygų 5.1 punkte.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkimo sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, pateiktu kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija. Prieš pateikiant sutarties įvykdymo užtikrinimą, tiekėjas iš anksto suderina jo tekstą ir sąlygas su pirkėju. Sutarties įvykdymo užtikrinimą tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai pateikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė yra 5 procentai nuo sudaromos sutarties sumos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-10-21
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-10-21
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai negali dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

PVM sąskaitos faktūros teikiamos naudojantis informacinės sistemos "E. sąskaita" priemonėmis.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Dvaro g. 83
Šiauliai
76299
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-10-10
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?