CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB "Klaipėdos nafta"
110648893
Burių g. 19
Klaipėda
91003
LT
Asmuo ryšiams: Sonata Rudienė
Telefonas: +370 68672787
El. paštas: s.rudiene@kn.lt
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kn.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=442200
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Uostų veikla

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

34110000  -  Keleiviniai automobiliai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

11 vnt. lengvųjų automobilių; pasibaigus 36 mėn. naudojimo terminui, pardavėjas turės atpirkti automobilius iš pirkėjo.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

34110000  -  Keleiviniai automobiliai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Burių g. 19, Klaipėda, Lietuva
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Lengvieji automobiliai, kurių techninės
charakteristikos ir kiti reikalavimai nurodyti pirkimo
sąlygose. Prekės perkamos 3 metų laikotarpiui,
kuriam pasibaigus, tiekėjas privalės prekes atpirkti iš
pirkėjo už kainą, kuri bus nurodyta tiekėjo pasiūlyme.
Perkamas prekių kiekis – 11vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 5
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartyje numatyti prievolių įvykdymo terminai galės būti pratęsti tik tuo išimtiniu atveju, jei tiekėjas, veikdamas kaip atidus ir rūpestingas profesionalas, negalėjo numatyti tokių aplinkybių atsiradimo rizikos, nes tokių aplinkybių atsiradimas praktikoje yra visiškai neįprastas. Galimas pratęsimų skaičius neribojamas, tačiau ne ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (Pirkimo sąlygų 2 priedas, toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš Pirkimo dėl pirkimo sąlygų 4 priedo lentelėje nurodytų Tiekėjo pašalinimo pagrindų ir kad tiekėjas atitinka pirkimo sąlygų 4 priede nurodytus kvalifikacijos reikalavimus. EBVPD forma pateikiama pirkimo sąlygų 2 priede (EBVPD pildomas jį įkėlus į Europos Komisijos interneto svetainę https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=lt ir užpildžius bei atsisiuntus, tiekėjo pateikiamas su pasiūlymu). Pirkėjas taip pat priims skenuotą užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.4)

Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai

Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: Netaikoma
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Jei tiekėjas, kuris bus kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis, pirkėjui pareikalavus, turės sumokėti 1 (vieno) proc. nuo pasiūlymo kainos (skirtumas tarp pasiūlyme nurodytos prekių pardavimo kainos be PVM ir prekių atpirkimo kainos be PVM) dydžio baudą.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

PVM sąskaitą faktūrą, kuri išrašoma pirkimo sutarties šalių pasirašyto prekių perdavimo-priėmimo akto pagrindu, pirkėjas apmoka tiekėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
PVM sąskaitą faktūrą, kuri išrašoma pirkimo sutarties šalių pasirašyto tiekėjo atperkamų prekių perdavimo-priėmimo akto pagrindu, tiekėjas apmoka pirkėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Nereikalaujama
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pirkėjas, laiku neatsiskaitęs už prekes, tiekėjo pareikalavimu moka 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.
Tiekėjas, uždelsęs prekių pristatymą, pirkėjo pareikalavimu moka 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nepristatytų prekių kainos (su PVM).
Už vėlavimą pristatyti prekes tiekėjui (atpirkėjui) pasibaigus prekių naudojimo laikotarpiui, pirkėjas, tiekėjui pareikalavus raštu, įsipareigoja mokėti po 20,00 EUR (dvidešimt eurų 00 ct) už kiekvieną pavėluotą pristatyti prekes dieną, išskyrus, jei buvo susitarta dėl vėlesnio prekių pristatymo termino.
Tiekėjas, laiku neatsiskaitęs už atpirktas prekes, pirkėjo pareikalavimu moka 0,05 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-02-25
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 2  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-02-25
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-02-12
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?