CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
188774441
S. Nėries g. 1
Vilkaviškis
70147
LT
Asmuo ryšiams: Mindaugas Samušis
Telefonas: +370 34260092
Faksas: +370 34260092
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilkaviskis.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=472270
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ rangos darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamų rangos darbų įvykdymas (išpildymas) realizuojant UAB „Eksploit“ parengtus techninius darbo projektus. Rangos darbai perkami pagal kitos paskirties inžinerinių statinių (teritorijos)
Vilkaviškio r. sav., Virbalis, Vilniaus g.,
statybos projektą ir kitos paskirties inžinerinių statinių (teritorijos) Vilkaviškio r. sav., Virbalis, Gedimino g., statybos projektą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  maksimalaus pirkimo dalių skaičiaus: 2
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Teritorijos, esančios Vilkaviškio r. sav., Virbalis, Vilniaus g., sutvarkymo darbai
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus g., Virbalis, Vilkaviškio r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ rangos darbai. Kitos paskirties inžinerinių statinių (teritorijos) Vilkaviškio r. sav., Virbalis, Vilniaus g., statybos projektas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 15
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Numatytas pratęsimas - 3 mėnesiai.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ 08.2.1-CPVA-R-908-41-0001
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Teritorijos, esančios Vilkaviškio r. sav., Virbalis, Gedimino g., sutvarkymo darbai
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45453000  -  Kapitalinio remonto ir atnaujinimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Gedimino g., Virbalis, Vilkaviškio r.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projekto „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ rangos darbai. Kitos paskirties inžinerinių statinių (teritorijos) Vilkaviškio r. sav., Virbalis, Gedimino g., statybos projektas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 15
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Numatytas pratęsimas - 3 mėnesiai.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Viešųjų erdvių sutvarkymas Virbalio miestelyje, pritaikant poilsiui ir bendruomenės poreikiams“ 08.2.1-CPVA-R-908-41-0001

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. EBVPD pildomas jį įkėlus į interneto svetainę http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ ir užpildžius bei atsisiuntus pateikiamas su pasiūlymu. Kiekvienas ūkio subjektų grupės narys ar pasitelkiamas subjektas, kurio pajėgumais dalyvis remiasi, privalo užpildyti ir pasirašyti atskirą EBVPD.
Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu, subtiekėjai toje srityje, kurioje vykdys veiklą, turi teisę verstis statybos darbų veikla (statinių kategorija - nesudėtingi statiniai; statinių grupė: kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai) ir (ar) susisiekimo komunikacijos (keliai ir (ar) gatvės); taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje).
Pateikiama:
1. Valstybės įmonės Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją ar kitus dokumentus, patvirtinančius Tiekėjo teisę verstis statybos veikla arba užsienio šalies tiekėjo teisę verstis statybos veikla patvirtinantys dokumentai (atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje Tiekėjas registruotas) išduoti dokumentai ar priesaikos deklaracijos, liudijančios tiekėjo teisę verstis statybos veikla) kopijos.
Pateikiama dokumentų skaitmeninės kopijos CVP IS priemonėmis.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1. Tiekėjo vidutinė metinė įvykdytų statinių (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės; inžineriniai tinklai ir (ar) kiti inžineriniai statiniai) statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) remonto darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė kaip pusė perkamų darbų (pasiūlymo vertės), Eur su PVM. Statybos darbų sutartys turi būti įgyvendintos pilnai ir turėti statybos užbaigimo aktus.
Pastaba: sutarties pradžia gali nepatekti į pastarųjų 5 metų laikotarpį, šiuo atveju pateikiama įvykdytos sutarties dalies vertė Eur su PVM per pastaruosius 5 metus (skaičiuoti iki pasiūlymo termino pabaigos).
2. Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:
bent 1 kvalifikuotą nesudėtingo statinio statybos darbų vadovą (statinių grupės - susisiekimo komunikacijos; statinių pogrupiai - keliai, keliai (gatvės); statinių grupės - inžineriniai tinklai; statinių pogrupiai - nuotekų šalinimo tinklai, vandentiekio tinklai; statinių grupės - kiti inžineriniai statiniai, statinių pogrupiai - kitos paskirties inžineriniai statiniai);
2) bent 1 (vieną) statinio specialiųjų darbų vadovą (statinių grupės - susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės; inžineriniai tinklai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai) ir (ar) kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai), statybos darbų sritys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas);
3) bent 1 nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistą, turintį teisę atlikti archeologinius tyrinėjimus (veiklos rūšys - taikomieji moksliniai ardomieji tyrimai, specializacija - archeologiniai tyrimai).
Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms pozicijoms, jei turi atitinkamą kvalifikaciją.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
1.Pateikiama:
1) Per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) svarbiausių įvykdytų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų (statinių kategorija - nesudėtingo statinio; statinių grupė - kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai) ir (ar) susisiekimo komunikacijos (keliai ir (ar) gatvės)) apimčių sąrašas.
2) Užsakovų pažymos, kuriose turi būti nurodyta, kad svarbiausi darbai ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.
3) Statybos darbų užbaigimo aktai ar deklaracijos, kai jie yra privalomi pagal teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.
Pateikiama dokumentų skaitmeninės kopijos CVP IS priemonėmis. Jei teikiami el. parašu pasirašyti dokumentai, tuomet pateikiami failai .adoc formatu.
2. Pateikiama:
1) Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subrangovo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subrangovas);
2) Specialistų sąraše išvardytų specialistų išsilavinimą įrodančius/patvirtinančius ir kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, Teisės pripažinimo pažyma ar kitas lygiavertis dokumentas, leidžiantis vykdyti sutartinius įsipareigojimus, patvirtinantis specialistų kvalifikaciją.
Pastaba: užsienio šalyje registruoto tiekėjo pasiūlyti specialistai Teisės pripažinimo pažymas turės pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo.
Pateikiama dokumentų skaitmeninės kopijos CVP IS priemonėmis.
Pastabos:
- jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-ų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.
Pateikiama dokumentų skaitmeninės kopijos CVP IS priemonėmis.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 proc. nuo Sutarties vertės (su PVM). Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir turi galioti 13 mėn. nuo Sutarties pasirašymo dienos, su teisę jį pratęsti. Jei prievolių įvykdymo terminas būtų pratęstas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas taip pat turi būti pratęstas tam pačiam laikotarpiui ir dar 60 kalendorinių dienų po šio laikotarpio pabaigos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-10-25
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-10-25
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pirminis susipažinimas su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais vyks Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais komisijos posėdyje tiekėjai nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A.Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 37490953
El. paštas: kaunoapygt@takas.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-10-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?