CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
188773688
Klaipėdos g. 2
Gargždai
96130
LT
Asmuo ryšiams: EGIDIJUS GEDRIMAS
Telefonas: +370 46452332
Faksas: +370 46472005
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.klaipedos-r.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=466752
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

,,Investuotojo atranka valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto ,,Gargždų sporto ir sveikatingumo kompleksas“ įgyvendinimui“
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

,,Investuotojo atranka valdžios ir privataus subjektų partnerystės projekto ,,Gargždų sporto ir sveikatingumo kompleksas“ įgyvendinimui“
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45210000  -  Pastatų statybos darbai
75112100  -  Administracinės paslaugos, susijusios su plėtros projektais
92610000  -  Sporto patalpų eksploatavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėdos rajono savivaldybė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

1) Klaipėdos rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu. Projektas apima sporto ir sveikatingumo komplekso Gargžduose statybą bei paslaugų teikimą. Įgyvendinant Projektą VžPP būdu yra siekiama Sąlygose nustatyta tvarka atrinkti Investuotoją, kuris iki Sutarties pasirašymo turės įsteigti Privatų subjektą Projekto įgyvendinimui. Privačiam subjektui bus perduotos projektavimo, Darbų vykdymo ir Paslaugų teikimo veiklos.
2)Privačiam subjektui numatoma perduoti esamą toliau nurodomą turtą: Žemės sklypas - plotas 3.1075 ha, unikalus Nr. 4400-4012-0129, kadastro numeris 5520/0011:57 Gargždų m. k.v., adresas Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai, Klaipėdos r. sav., nuosavybės teise priklausantis valstybei, patikėjimo teise - Valdžios subjektui.
Privačiam subjektui žemės sklypas perduodamas nuomos teise.
3) Privatus subjektas turi sukurti šį naują turtą:
Nekilnojamasis turtas - Gargždų sporto ir sveikatingumo kompleksas, kuris Sutarties galiojimo metu Privačiam subjektui priklausys nuosavybės teise. Pasibaigus Sutarties galiojimui turtas privalės būti perduotas Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybėn.
Kilnojamasis ilgalaikis turtas - baldai ir įranga Sutarties galiojimo metu Privačiam subjektui priklausys nuosavybės teise. Pasibaigus Sutarties galiojimui kilnojamas turtas privalės būti perduotas Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybėn.
4) Sutarties galiojimo laikotarpiu Objekto ir Privataus subjekto sukurto/ įsigyto kilnojamojo turto nuosavybės teisė priklausys Privačiam subjektui. Pasibaigus sutarčiai Privatus subjektas privalės perduoti šį turtą Klaipėdos rajono savivaldybės nuosavybėn.
5) Privatus subjektas finansuos turto sukūrimą ir jo eksploataciją Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu nuosavomis ar skolintomis lėšomis. Už Projekto įgyvendinimą Privačiam subjektui įstatymų nustatyta tvarka atlyginimą numatoma finansuoti iš Valdžios subjekto lėšų;
6) Klaipėdos rajono savivaldybės administracija neves derybų tik dėl šių esminių Projekto įgyvendinimo reikalavimų: didesnių nei 48 701 792, 00 Eur su PVM maksimalių Valdžios subjekto įsipareigojimų (nominalia verte) (išreikšti grynąja dabartine verte – 25 632 784 Eur) Privačiam subjektui. Planuojamas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos VPSP metinis mokėjimas privačiam partneriui sudarys ne daugiau 1 298 330,00 eurų su PVM;
7) Maksimalūs viešojo sektoriaus turtiniai įsipareigojimai 38 392 982,00 eurai su PVM.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 300
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1) Šiam pirkime naudojamas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD);
2) Atskirą EBVPD pildo: Kandidatas, kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (jeigu paraišką teikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas ūkio subjektas, jeigu Kandidatas remiasi jo pajėgumais, kad atitiktų Kvalifikacijos reikalavimus; kiekvienas ūkio subjektas, jeigu Kandidatas nesiremia jo pajėgumais, kad atitiktų Kvalifikacijos reikalavimus.
3) EBVPD forma pateikiama adresu: http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/. EBVPD pildymo rekomendacijos pateikiamos http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/ebvpd-pildymo-rekomendacijos ir http://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/EBVPD%20pildymas(Tiek%C4%97jas).pdf
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1) Sutarties įgyvendinimo maksimalus terminas – iki 25 metų nuo Sutarties įsigaliojimo visa apimtimi dienos.
2) Sutarties įgyvendinimą sudarys šie etapai:
Projektavimas ir Darbų atlikimas bei įrengimas – iki 2 metų;
Paslaugų teikimas – 23 metai. Šis terminas nesikeičia ir tuo atveju, jei Projektavimas ir Darbai atliekami trumpiau nei per 2 metus.
3) Planuojamas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos VPSP metinis mokėjimas privačiam partneriui sudarys ne daugiau 1 298 330,00 eurų su PVM.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Konkurso procedūra su derybomis
IV.1.5)

Informacija apie derybas

Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartį remdamasi pirminiais pasiūlymais ir nevesdama derybų
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-20
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)

Papildoma informacija

1) Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.
2) Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt).
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131
LT
Interneto adresas: http://www.klat.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Perkančiosios organizacijos priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-07-04

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?