CVPP

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Prekės

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Lietuvos kariuomenė
188732677
Šv. Ignoto g. 8
LT-01144   Vilnius
LT
Kam: Rasa Vyšniauskienė
Telefonas: +370 52785045
El. paštas: rasa.vysniauskiene@kam.lt
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.kam.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/4442
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=409142&B=PPO
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)

Pagrindinė veikla

 • Gynyba
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Sutarčiai suteiktas pavadinimas:

AERODROMINIS RADIOLOKATORIUS (3D)

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Prekės
  Pirkimas
  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

  Šiaulių raj.

  NUTS kodas
  LIETUVA
  II.1.4)

  Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

  Prekės savybės ir reikalavimai logistinės paramos paslaugoms aprašyti techninėje specifikacijoje ir jos priede (1 priedas).

  Prekė turi būti pristatyta ir sumontuota per 24 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Teikiamos logistinės paramos paslaugų galima maksimali trukmė – 15 metų nuo prekės kokybės garantijos termino pabaigos.

  II.1.5)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  35722000   Radarai (įrenginiai)
  II.2)

  Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė

  II.2.1)

  Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė

  Vertė: 8576451.72 EUR
  Be PVM

  IV dalis: Procedūra

  IV.1)

  Procedūros tipas

  IV.1.1)

  Procedūros tipas

  IV.2)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  IV.2.1)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
  1. Aerodrominio radiolokatoriaus kaina, logistinių paslaugų kaina, mokymo paslaugos, aerodrominio radiolokatoriaus ir jo nuotolinės darbo vietos modernizavimo ir programinės įrangos atnaujinimo paslaugos . Lyginamasis svoris 7
  2. Maksimalusb taikinių aptikimuo nuotolis oro erdvės stebėjimo režime, taikinių aptikimo skiriamoji geba pagal nuotolį, taikinių aptikimo skiriamoji geba pagal azimutą, vidutinis laikas tarp gedimų . Lyginamasis svoris 3
  IV.2.2)

  Informacija apie elektroninį aukcioną

  Surengtas elektroninis aukcionas:  ne
  IV.3)

  Administracinė informacija

  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  Skelbimas apie pirkimą
  Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 128-292996  of 2018-07-05
  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  2018-676936

  V dalis: Sutarties sudarymas

  Sutartis Nr: 1 Pirkimo dalis Nr.: 1 - Pirkimo dalies pavadinimas:

  Aerodrominis radiolokatorius (3D)

  V.1)

  Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:

  2018-12-05
  V.2)

  Informacija apie pasiūlymus

  Gautų pasiūlymų skaičius: 3
  V.3)

  Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

  Indra Sistemas S.A.
  95980020140005308793
  cvives@indra.es
  Madrid, Avenida de Bruselas nº 35, 28108 Alcobendas
  ES
  Interneto adresas:
  V.4)

  Informacija apie sutarties vertę

  Bendra galutinė sutarties vertė:
  Vertė: 8576451.72 EUR
  Be PVM
  V.5)

  Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

  Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: ne

  VI dalis: Papildoma informacija

  VI.1)

  Informacija apie Europos Sąjungos fondus

  Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
  VI.3)

  Skundų pateikimo procedūra

  VI.3.1)

  Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

   

  Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

  VI.3.2)

  Skundų pateikimas

  Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us):

  Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai paštu arba per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis – el. paštu, faksu per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

  VI.3.3)

  Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apir skundų pateikimą

  VI.4)

  Šio skelbimo išsiuntimo data:

  2019-01-11

  Priimti kvietimą

  Ar tikrai norite priimti kvietimą?