CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB Lietuvos paštas
121215587
J. Jasinskio g. 16
Vilnius
03500
LT
Asmuo ryšiams: Renata Bajorinienė
Telefonas: +370 52744177
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.post.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=487132
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Pašto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Spausdinimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79800000  -  Spausdinimo ir susijusios paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Spausdinimo paslaugos, įskaitant kopijavimo ir nuskaitymo paslaugas, kurios bus teikiamos visuose AB Lietuvos paštui priklausančiose padaliniuose.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79800000  -  Spausdinimo ir susijusios paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
daugumoje Lietuvos miestų
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Spausdinimo paslaugos, įskaitant kopijavimo ir nuskaitymo paslaugas, kurios bus teikiamos visuose AB Lietuvos paštui priklausančiose padaliniuose.
Nuomotinos spausdinimo įrangos maksimalus kiekis - 940 vnt. Vykdant sutartį, spausdinimo įrangos kiekis gali mažėti iki 25 procentų
Maksimali spausdinimo/dauginimo paslaugų apimtis (spalvotų ir nespalvotų spaudų kiekis) sutarties galiojimo laikotarpiu - 50 220 000 vnt. Vykdant sutartį paslaugų apimtis gali mažėti iki 50 proc. nuo nurodytos maksimalios apimties.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Jeigu likus iki sutarties galiojimo termino pabaigos ne mažiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nei viena iš šalių raštu nepateikia pageidavimo nepratęsti sutarties galiojimo, sutartis tokiomis pat sąlygomis pratęsiama dar 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, neviršijant sutartyje nurodytos bendros sutarties kainos. Pratęsimo sąlyga taikoma ne daugiau nei 2 (du) kartus.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas kartu su paraiška turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Pirkėjas nereikalauja kartu su pasiūlymu pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, tačiau jei dalyvis, kuris bus kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis, Pirkėjui pareikalavus, turės sumokėti Pirkėjui 10 proc. dalyvio pasiūlymo kainos Eur be PVM dydžio baudą bei padengti Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia minėta bauda.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Pirkėjas sumoka tiekėjui už įrangos nuomą už einamąjį mėnesį, reikalingas programinės įrangos licencijas bei už faktiškai per praėjusį mėnesį suteiktas kokybiškas paslaugas (už faktiškai per mėnesį atspausdintų spaudinių kiekį) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos turi pateikti Pirkėjui 20 procentų nuo Sutarties kainos be PVM dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau negu galioja sutartis (neįskaitant sutarties pratęsimo galimybės) ir atitinkantį sutarties bendrojoje dalyje išdėstytus reikalavimus.
Taip pat sutarties vykdymas bus užtikrinamas delspinigiais ir baudomis.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-01-09
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Priežiūros procedūra vykdoma Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-12-05
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?