CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Darbai

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Uždaroji akcinė bendrovė "LITESKO"
110818317
Konstitucijos pr. 7
Vilnius
09308
LT
Asmuo ryšiams: Skirmantė Malaiškienė
Telefonas: +370 52667321
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.litesko.lt/

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=476824
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Marijampolės RK pastato renovacijos darbai pakeičiant šiaurinės pusės ir turbinos salės langus (Gamyklų g. 8 Marijampolė)
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45421130  -  Durų ir langų įstatymo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Marijampolės rajoninės katilinės pastato renovacija, pakeičiant šiaurinės pusės ir turbinos salės langus, Gamyklų g. 8 Marijampolėje
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 32000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45421130  -  Durų ir langų įstatymo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Gamyklų g. 8 Marijampolėje
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Marijampolės rajoninės katilinės pastato renovacija, pakeičiant šiaurinės pusės ir turbinos salės langus, Gamyklų g. 8 Marijampolėje
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 32000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 2
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų
pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų
išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo
pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45
straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d.
Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos
bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).
Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu,
naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama
III.1.4)

Objektyvios taisyklės ir dalyvavimo kriterijai

Taisyklių ir kriterijų sąrašas bei trumpas aprašymas: Nereikalaujama
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Jeigu Užsakovas nesumoka Rangovui priklausančių sumų šioje Sutartyje nustatytais terminais ir per 30 (trisdešimt) dienų nuo Rangovo rašytinio pareikalavimo gavimo dienos nepašalina pažeidimų, Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną po šiame punkte nurodyto 30 dienų termino uždelstą dieną.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Avansinis mokėjimas 80% per 5 d.d., kai Rangovas pateikia Užsakovui ekvivalentinės sumos sąskaitą avansiniam mokėjimui ir pateikia Užsakovui avansinio mokėjimo užtikrinimą avansinio mokėjimo dydžiui pagal Sutarties Specialiose sąlygose numatytas sąlygas.
Už likusią dalį Užsakovas atsiskaito už pagal šią Sutartį tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis dienos. Sąskaita – faktūra išrašoma ir pateikiama informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (arba kitomis priemonėmis numatytomis Pirkimų įstatyme) abiem Šalims pasirašius Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Nereikalaujama
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovui uždelsus pradėti ir/ar užbaigti Darbus ar jų dalį Sutartyje ir/ar Grafike nurodytais terminais, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui baudą, lygią 0,02 % nuo visos Sutarties Kainos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, pradedant nuo sekančios dienos, kai Rangovui pagal Sutartį kyla prievolė pradėti ir/ar užbaigti Darbus ar jų dalį. Rangovui uždelsus pradėti ir/ar užbaigti Darbus ar jų dalį Sutartyje ir/ar Grafike nurodytais terminais ilgiau nei 7 (septynias) kalendorines dienas, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti Užsakovui baudą, lygią 0,2 % nuo visos Sutarties Kainos už kiekvieną papildomai pavėluotą kalendorinę dieną

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-09-23
Vietos laikas:  12:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-09-11

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?