CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
290743240
Rudnios g. 6
Vilnius
09300
LT
Asmuo ryšiams: Donata Rakauskaitė-Daunienė
Telefonas: +370 64806165
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.meteo.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=463170
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)

Pagrindinė veikla

Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Žaibų aptikimo sistemos modernizavimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

38120000  -  Meteorologiniai prietaisai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – žaibų aptikimo sistemos modernizavimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

51215000  -  Meteorologinės įrangos montavimo paslaugos
80500000  -  Apmokymo paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – žaibų aptikimo sistemos modernizavimas. Prekių kiekis – 1 komplektas, kurio techninės specifikacijos pateiktos pirkimo sąlygų priede Nr. 1 "Techninė specifikacija". Prekių pristatymo vieta – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos administracinis pastatas (Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius), Biržų meteorologijos stotis (Kilučių g. 101, LT-41109 Biržai), Šilutės meteorologijos stotis (Lakštingalų g. 39, LT-99113 Šilutė), Varėnos meteorologijos stotis (A. Ryliškio g. 5, LT-65487 Varėna), Raseinių automatinė meteorologijos stotis (Kęstučio g. 2, LT-60119 Raseiniai).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 7
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prekių pristatymo terminas, iškilus nenumatytoms ir nuo pirkimo sutarties šalių nepriklausančioms aplinkybėms, pirkimo sutarties šalims raštu dėl to susitarus, gali būti 1 kartą pratęstas ne ilgesniam kaip 3 mėnesių terminui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo atnaujinimas“ Nr. 05.1.1-APVA-V-004-01-0007

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų.
Užpildytą EBVPD turi pateikti:
1.1. pasiūlymą pateikęs tiekėjas;
1.2. kiekvienas tiekėjų grupės narys, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį;
1.3. kiekvienas subtiekėjas ir/ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas.
2. Perkančioji organizacija netikrina subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkančioji organizacija, uždelsusi sumokėti pirkimo sutartyje numatyta tvarka, įsipareigoja, tiekėjui pareikalavus, mokėti tiekėjui 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
Tiekėjas, uždelsęs pristatyti prekes pirkimo sutartyje nurodytu terminu, perkančiajai organizacijai pareikalavus, moka perkančiajai organizacijai 0,02 % dydžio delspinigius nuo bendros pirkimo sutarties kainos už kiekvieną vėlavimo dieną.
Jei delspinigių suma už laiku nepristatytas prekes pasiekia 1 % bendros pirkimo sutarties kainos dydžio sumą, perkančioji organizacija turi teisę: 1. be atskiro tiekėjo perspėjimo išskaičiuoti delspinigių sumą iš tiekėjui mokėtinų sumų; 2. vienašališkai nutraukti pirkimo sutartį.
Delspinigių sumokėjimas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti pirkimo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-08
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 6  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-08
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-06-25
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?