CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
Faksas: +370 46396178
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=481017
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Klaipėdos piliavietės šiaurinės kurtinos muziejinės ekspozicijos įrengimo darbai, Priešpilio g. 2, pritaikant šiuolaikines informacines technologijas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453100  -  Atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Klaipėdos piliavietės šiaurinės kurtinos muziejinės ekspozicijos įrengimo darbai, Priešpilio g. 2, pritaikant šiuolaikines informacines technologijas
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 727272.73  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

31600000  -  Elektros įrenginiai ir aparatai
32321200  -  Garso ir vaizdo aparatūra
39000000  -  Baldai (įskaitant biuro baldus), dekoratyviniai patalpų objektai, buitiniai prietaisai (išskyrus apšvietimo) ir valikliai
45420000  -  Stalių ir dailidžių montavimo darbai
45451000  -  Dekoravimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Priešpilio g. 2 , Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Klaipėdos piliavietės šiaurinės kurtinos muziejinės ekspozicijos įrengimo darbai, Priešpilio g. 2, pritaikant šiuolaikines informacines technologijas
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 727272.73  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prievolių vykdymo terminas gali būti pratęstas, bendras pratęsimų terminas negali būti ilgesnis nei 4 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjo vidutinė metinė įvykdytų istorinių ekspozicijų ir (ar) muziejų ir (ar) ekspozicinių erdvių interjerų įrengimo darbų apimtis per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė kaip 50 000 EUR su PVM.
Pastaba: tiekėjas šiam reikalavimui pagrįsti gali teikti informaciją apie sutartis, pradėtas ir baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus ir apie sutartis, pradėtas vykdyti anksčiau nei prieš 5 metus, tačiau baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus (tokiu atveju darbų apimčių sąraše nurodoma per paskutinius 5 metus įvykdytos sutarties dalies vertė). Pateikiama:
1) Per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų darbų apimčių sąrašas, užpildytas pagal konkurso sąlygų aprašo 5 priedą.
2) Užsakovų pažymos, kuriose turi būti nurodyta, kad darbai ir galutiniai rezultatai atlikti tinkamai.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjas sutarčiai įvykdyti turi pasiūlyti:
1)Bent vieną informacinių technologijų specialistą, kuris:
- yra įgijęs informatikos mokslų krypčių grupės bet kurios krypties* aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- turi ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje.
2) Bent vieną grafikos dizainerį, kuris:
- yra įgijęs menų krypčių grupės bet kurios krypties** aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- yra įvykdęs bent vieną muziejaus projektavimo ir/ar įgyvendinimo sutartį.
3) Bent vieną dailininką, kuris:
- yra įgijęs menų krypčių grupės bet kurios krypties** aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- yra įvykdęs bent vieną meninės instaliacijos sukūrimo sutartį.
4) Bent vieną interaktyvaus dizaino specialistą, kuris:
- yra įgijęs menų krypčių grupės bet kurios krypties** aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- yra įvykdęs bent vieną muziejinių ekspozicijų interaktyvių sprendimų įgyvendinimo sutartį.
5) Bent vieną režisierių, kuris:
- yra įgijęs menų krypčių grupės bet kurios krypties** aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- turi ne mažesnę kaip 1 metų režisieriaus darbo patirtį.
* pagal Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą (patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075) menų krypčių grupei priklauso: Informatika, Informacijos sistemos, Programų sistemos, Informatikos inžinerija.
** pagal Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašą (patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1075) menų krypčių grupei priklauso: Dailė, Dizainas, Muzika, Teatras, Kinas, Šokis, Medijų menas, Meno objektų restauravimas, Architektūra, Kraštovaizdžio architektūra.
Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms arba visoms pozicijoms, jeigu turi atitinkamą kvalifikaciją Pateikiama:
1) Atsakingų už sutarties vykdymą specialistų sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, darbo patirties trukmė, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subtiekėjo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subtiekėjas).
2) Kompetentingų institucijų išduoti išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, pažymėjimai ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys specialistų išsilavinimą.
3)Specialistų darbo patirties aprašymas, kuriame aiškiai nurodyta, kad specialistas turi reikalaujamos patirties (pateikiama dėl 1 ir 5 pozicijų).
3) Grafikos dizainerio įvykdytų muziejaus projektavimo ir/ar įgyvendinimo sutarčių sąrašas, nurodant sutarties objektus ir trumpus jų aprašymus. (pateikiama dėl 2 pozicijos).
4) Dailininko įvykdytų meninių instaliacijų sukūrimo sutarčių sąrašas, nurodant sutarties objektus ir trumpus jų aprašymus (pateikiama dėl 3 pozicijos).
5) Interaktyvaus dizaino specialisto įvykdytų muziejinių ekspozicijų interaktyvių sprendimų įgyvendinimo sutarčių sąrašas, nurodant sutarties objektus ir trumpus jų aprašymus (pateikiama dėl 4 pozicijos).
Pastabos:
- jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-ų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.
- Jei kvalifikacijos atestato galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1.Rangovui nustatoma 1 000 Eur vertės bauda už sutarties 9.4 p. nurodyto įsipareigojimo nevykdymą, 500 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus ir kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant pažeidimo/defektinį aktą už kiekvieną nustatytą atvejį.
2.Rangovas pradelsęs tarpinius darbų atlikimo terminus moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo pradelstų darbų vertės. Rangovas pradelsęs galutinius darbų atlikimo terminus moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo visų darbų vertės už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.
3. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 proc. nuo Sutarties vertės (su PVM).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-10-23
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-01-23
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-10-23
Vietos laikas:  13:45
Vieta:  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1.Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.
2.Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-10-10

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?