CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
145787276
Pramonės g. 15-71, Šiauliai
Šiauliai
78137
LT
Asmuo ryšiams: Neringa Kairienė
Telefonas: +370 41503247
El. paštas: n.kairiene@sratc.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.sratc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=461057
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje įrengimo statybos projekto parengimo paslaugos ir rangos darbai
Nuorodos numeris:  Pakruojo DGASA
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Projektavimo ir rangos darbų konkursą laimėjęs Rangovas, sutinkamai su konkursinių sąlygų reikalavimais, turės parengti reikalingos apimties statinio projektą (techninį darbo projektą) ir pagal jį tinkamai rekonstruoti esamą atliekų priėmimo punktą į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. Atliekų priėmimo punkto adresas – Kuosiškių k., Pakruojo sen., Pakruojo rajonas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71312000  -  Statinių projektavimo konsultacinės paslaugos
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
71321000  -  Pastatų elektros instaliacijos ir mechaninės įrangos inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Pakruojo raj. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Projektavimo ir rangos darbų konkursą laimėjęs Rangovas, sutinkamai su konkursinių sąlygų reikalavimais, turės parengti reikalingos apimties statinio projektą (techninį darbo projektą) ir pagal jį tinkamai rekonstruoti esamą atliekų priėmimo punktą į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę. Atliekų priėmimo punkto adresas – Kuosiškių k., Pakruojo sen., Pakruojo rajonas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Esant objektyvioms, nuo šalių valios nepriklausančioms aplinkybėms, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas abipusiu rašytiniu šalių susitarimu neribojant pratęsimų skaičiaus ir trukmės, bet bendras sutarties galiojimo terminas negali viršyti 36 mėn. Terminas negali būti ilgesnis nei nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 5 d. ir Projekto veiklų vykdymo termino pabaiga.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 05.2.1-APVA-R-008-61-0001 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD), patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl šių konkurso sąlygų 2 priede nurodytų pašalinimo pagrindų. EBVPD forma pateikiama 3 priede.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija ir mokestinio pavedimo ar kito dokumento kopija, patvirtinančia, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta). Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 5 % nuo Sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas, turi galioti visą Sutartyje nurodytą Darbų atlikimo laikotarpį.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-06-17
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-09-14
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-06-17
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Pramonės g. 15-71, Šiauliai

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Šiaulių apygardos teismas
Šiauliai
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-05-31

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?