CVPP

Skelbimas apie projekto konkursą

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Akcinė bendrovė „Kauno energija“
235014830
Raudondvario pl. 84
Kaunas
47179
LT
Asmuo ryšiams: Daiva Skačkauskienė
Telefonas: +370 37305684
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunoenergija.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=473555
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Akcinės bendrovės „Kauno energija“ ženklo projekto sukūrimo paslaugos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79822500  -  Grafinio dizaino paslaugos
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79822500  -  Grafinio dizaino paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkantysis subjektas numato pirkti ženklo projekto sukūrimo paslaugas, apimančias AB „Kauno energija“ ženklo projekto (toliau – Ženklo projektas) bei vieningos AB „Kauno energija“ ženklo stiliaus knygos (toliau – Stiliaus knyga) sukūrimą. Reikalavimai Ženklo projektui ir Stiliaus knygai pateikti AB „Kauno energija“ ženklo projekto konkurso techninėje specifikacijoje ir pirkimo sąlygose. Konkurso tikslas – nustatyti projekto konkurso laimėtoją, kuris pateiks geriausią ir tinkamiausią Ženklo projektą. Su pirmosios vietos laimėtoju bus sudaroma Stiliaus knygos sukūrimo sutartis (toliau – Sutartis), kurios vertė 5 000,00 Eur (penki tūkstančiai eurų) be PVM.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1)

Informacija apie tam tikrą profesiją

Dalyvauti gali tik tam tikros profesijos asmenys: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.2)

Konkurso tipas

Atviras konkursas
IV.1.9)

Projektų vertinimo kriterijai

1. Ženklo originalumas ir atpažįstamumas – K1 (lyginamasis svoris – 30);
2. Ženklo universalumas ir pritaikomumas naudoti ant įvairių objektų ir paviršių – K2 (lyginamasis svoris – 30);
3. Ženklo sąsaja su perkančiuoju subjektu – K3 (lyginamasis svoris – 25);
4. Ženklo piešinio tinkamumas naudoti su tekstu (įvairiais šūkiais) – K4 (lyginamasis svoris – 15).
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Projektų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-09-16
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti parengti projektai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.3)

Apdovanojimai ir vertinimo komisija

IV.3.1)

Informacija apie prizą (-us)

Bus skiriamas (-i) prizas (-ai): taip
Skiriamo (-ų) prizo (-ų) skaičius ir vertė:  Perkantysis subjektas šio konkurso 5 (penkiems) geriausiems projektus pateikusiems tiekėjams skirs šias pinigines premijas:
1. pirmosios vietos laimėtojui – 4 000,00 Eur (keturi tūkstančiai Eur) premija;
2. antrosios vietos laimėtojui – 2 000,00 Eur (du tūkstančiai Eur) premija;
3. trečiosios vietos laimėtojui – 1 000,00 Eur (vienas tūkstantis) premija;
4. ketvirtosios vietos laimėtojui – 500,00 Eur (penki šimtai Eur) premija;
5. penktosios vietos laimėtojui – 300,00 Eur (trys šimtai Eur) premija.
IV.3.2)

Išsami informacija apie mokėjimus visiems dalyviams

Perkantysis subjektas apmoka už Stiliaus knygą per 30 (trisdešimt) dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo per VĮ Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, perkantysis subjektas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą. Piniginė premija pirmos vietos laimėtojui bus išmokama kartu su užmokesčiu už Stiliaus knygą. Piniginės premijos konkurso 2-5 vietų laimėtojams išmokamos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties atidėjimo termino pabaigos, o jei atidėjimo terminas nėra taikomas, nuo pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį (-ius) projektą (-us) dienos.
IV.3.3)

Paskesnės sutartys

Pasibaigus konkursui bus sudaryta viešojo paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų:  taip
IV.3.4)

Vertinimo komisijos sprendimas

Vertinimo komisijos sprendimas yra privalomas perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui:  taip

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Elektroninėmis priemonėmis (CVP IS) projekto dokumentų visuma pateikiama 2 (dviejuose) vokuose.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-08-20
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?