CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=472290
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Elektrinių mikroautobusų įkrovimo elektromobilių įkrovimo prieigose pirkimas
Nuorodos numeris:  448572
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

09310000  -  Elektra
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – Perkančiojo subjekto elektrinių M2 klasės keleivinių mikroautobusų įkrovimas elektromobilių didelės galios įkrovimo prieigose Vilniaus mieste (toliau – Įkrovimo paslaugos). Perkantysis subjektas už elektrinių mikroautobusų įkrovimą atsiskaitys sumokėdamas tiekėjui už elektrinių mikroautobusų įkrovimui sunaudotą elektros energiją (kWh). Pirkimo objektas skaidomas į 2 pirkimo objekto dalis:
1. elektrinių mikroautobusų įkrovimas 1 elektromobilių įkrovimo prieigoje – nuo „Antano Tumėno“ stotelės Vilniaus mieste nedidesniu nei 3 km atstumu, maršrutą nuo stotelės iki prieigos taško ir atgal į stotelę skaičiuojant gatvėmis, nutolusioje elektromobilių įkrovimo prieigoje;
2. elektrinių mikroautobusų įkrovimas 2 elektromobilių įkrovimo prieigoje – nuo „Stoties“ stotelės, adresu Stoties g. 18 Vilniaus mieste nedidesniu nei 3 km atstumu, maršrutą nuo stotelės iki prieigos taško ir atgal į stotelę skaičiuojant gatvėmis, nutolusioje elektromobilių įkrovimo prieigoje.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 112500.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Elektrinių mikroautobusų įkrovimas 1 elektromobilių įkrovimo prieigoje
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09310000  -  Elektra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančiojo subjekto elektrinių M2 klasės keleivinių mikroautobusų įkrovimas 1 elektromobilių didelės galios įkrovimo prieigoje Vilniaus mieste – nuo „Antano Tumėno“ stotelės Vilniaus mieste tikslių koordinačių 581310, 6062489 (LKS) nedidesniu nei 3 km atstumu, maršrutą nuo stotelės iki prieigos taško ir atgal į stotelę skaičiuojant gatvėmis, nutolusioje elektromobilių įkrovimo prieigoje. Įkrovimo paslaugų laikotarpis – 6 mėn. nuo Įkrovimo paslaugų pradžios dienos. Preliminarus elektros energijos, reikalingos elektriniams mikroautobusams Įkrovimo paslaugų laikotarpiu įkrauti, kiekis – 75 000 kWh. Sutartis šalių susitarimu gali būti pratęsta 2 kartus, kiekvieną kartą Sutartį pratęsiant neilgesniam nei 6 mėn. Įkrovimo paslaugų laikotarpiui.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Sąnaudos  -  Vardas:  1 (vieno) „naudingo“ kilometro mažiausia kaina  /  Lyginamasis svoris:  100
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 56250.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus, kiekvieną kartą Sutartį pratęsiant neilgesniam nei 6 mėn. Įkrovimo paslaugų laikotarpiui. Sutarties, įvertinant visus galimus jos pratęsimus, bendras Įkrovimo paslaugų laikotarpis negali būti ilgesnis nei 18 mėn. nuo Įkrovimo paslaugų teikimo pradžios dienos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Elektrinių mikroautobusų įkrovimas 2 elektromobilių įkrovimo prieigoje
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

09310000  -  Elektra
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkančiojo subjekto elektrinių M2 klasės keleivinių mikroautobusų įkrovimas 1 elektromobilių didelės galios įkrovimo prieigoje Vilniaus mieste – nuo „Stoties“ stotelės, adresu Stoties g. 18 Vilniaus mieste tikslių koordinačių 582754, 6060194 (LKS) nedidesniu nei 3 km atstumu, maršrutą nuo stotelės iki prieigos taško ir atgal į stotelę skaičiuojant gatvėmis, nutolusioje elektromobilių įkrovimo prieigoje. Įkrovimo paslaugų laikotarpis – 6 mėn. nuo Įkrovimo paslaugų pradžios dienos. Preliminarus elektros energijos, reikalingos elektriniams mikroautobusams Įkrovimo paslaugų laikotarpiu įkrauti, kiekis – 75 000 kWh. Sutartis šalių susitarimu gali būti pratęsta 2 kartus, kiekvieną kartą Sutartį pratęsiant neilgesniam nei 6 mėn. Įkrovimo paslaugų laikotarpiui.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Sąnaudos  -  Vardas:  1 (vieno) „naudingo“ kilometro mažiausia kaina  /  Lyginamasis svoris:  100
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 56250.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 8
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutartis gali būti pratęsta 2 kartus, kiekvieną kartą Sutartį pratęsiant neilgesniam nei 6 mėn. Įkrovimo paslaugų laikotarpiui. Sutarties, įvertinant visus galimus jos pratęsimus, bendras Įkrovimo paslaugų laikotarpis negali būti ilgesnis nei 18 mėn. nuo Įkrovimo paslaugų teikimo pradžios dienos.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Nereikalaujama.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, už per kalendorinį mėnesį Įkrovimo paslaugoms sunaudotą elektros energijos (kWh) kiekį Perkantysis subjektas atsiskaitys per 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros už per praėjusį kalendorinį mėnesį Įkrovimo paslaugoms sunaudotą elektros energijos (kWh) kiekį informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis gavimo dienos. Sąskaitos faktūros privalo būti teikiamos tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjui per 5 d. d. nuo nurodyto termino pabaigos nepradėjus teikti Specifikacijos reikalavimų atitinkančių Įkrovimo paslaugų, už kiekvieną uždelstą dieną Tiekėjui gali būti skiriama 100,00 eurų baudą, o nepradėjus teikti Specifikacijos reikalavimų atitinkančių Įkrovimo paslaugų per 10 d. d. nuo nurodyto termino pabaigos – gali būti skiriama 200,00 eurų baudą. Jei Perkantysis subjektas (PS) Įkrovimo paslaugų laikotarpiu tiekėjui pateikia 3 pretenzijas, už kiekvieną vėlesnę pretenziją tiekėjui gali būti skiriama papildoma 100,00 eurų bauda. Tiekėjas privalo atlyginti PS kitus jo patirtus tiesioginius nuostolius dėl netinkamų Įkrovimo paslaugų kokybės padarinių ar netinkamai vykdomų Tiekėjo įsipareigojimų. Delspinigių, baudų ar netesybų sumokėjimas neatleidžia sutarties šalių nuo pareigos vykdyti sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-22
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-12-19
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-22
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-08-08

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?