CVPP

Išankstinis informacinis skelbimas

Paslaugos

Direktyva 2014/24/ES

Šiuo skelbimu siekiama sutrumpinti pasiūlymų priėmimo laikotarpį

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos dailės muziejus
190756087
Didžioji g. 4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Vilnius
LT-01128
LT
Asmuo ryšiams: Aušrinė Mačėnienė
Telefonas: +370 52628030
El. paštas: ausrine@ldm.lt
Faksas: +370 52126006
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ldm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=440374
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Biudžetinė įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

3 D skaitmeninių vaizdų sukūrimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

79999100  -  Skenavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Lietuvos liaudies buities muziejaus 28 pastatų išorės ir vidaus patalpų 3D skaitmeninių vaizdų (modelių su tekstūra) ir Lietuvos muziejuose saugomų 50 vnt. trimačių kilnojamų kultūros paveldo objektų (eksponatų) 3D skaitmeninių vaizdų (modelių su tekstūra) sukūrimas. 3D skaitmeninius vaizdus turės būti galimybė naudoti šioms reikmėms: a) apžiūrėti virtualiai, viešinti tam pritaikytose interneto viešosiose prieigose, integruoti į nacionalinę ir tarptautinę virtualią erdvę, demonstruoti įvairiose parodose, seminaruose, konferencijose ir kt. renginiuose; b) modeliuoti; c) koreguoti; d) naudoti BIM sistemoje; e) skaitmeniniuose 3D vaizduose atkurti trūkstamas, irstančias ir esančias skenuotų objektų detales; f) matuoti reikalingas 3D skaitmeninėse bylose įamžintų realybėje egzistuojančių objektų savybes: plotį, ilgį, plotą, tūrį ir atlikti kitus matavimus, kurie gali būti atlikti su 3D skaitmeniniais objektais; g) atlikti neardomuosius kultūros paveldo tyrimus ir kitas veiklas.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 190082.64  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Lietuvos liaudies buities muziejaus teritorijoje esančių 3D skaitmeninių vaizdų (modelių su tekstūra) sukūrimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79999100  -  Skenavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Didžioji g. 4, VIlnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Lietuvos liaudies buities muziejaus 28 pastatų išorės ir vidaus patalpų 3D skaitmeninių vaizdų (modelių su tekstūra) sukūrimas
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 181818.18  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 16
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
PO ir tiekėjo susitarimu tuo atveju, jei tiekėjas įrodo, kad ne dėl jo priklausančių priežasčių neturėjo galimybių laiku įvykdyti užduoties. Sutartis gali būti pratęsta 2 mėnesiams.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004
II.2.14)

Papildoma informacija

Sutartis finansuojama iš ES struktūrinių fondų lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas LR finansų ministro 2014-10-08 įsakymu Nr. 1K-316. Todėl numatoma, kad užsakovas privalo mokėti tiekėjui sumą, patvirtintą tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 d. nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Kilnojamų kultūros paveldo objektų 3D skaitmeninių vaizdų (modelių su tekstūra) sukūrimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79999100  -  Skenavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Didžioji g. 4, Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Lietuvos muziejuose saugomų 50 vnt. trimačių kilnojamų kultūros paveldo objektų (eksponatų) 3D skaitmeninių vaizdų (modelių su tekstūra) sukūrimas
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 8264.46  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 16
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
PO ir tiekėjo susitarimu tuo atveju, jei tiekėjas įrodo, kad ne dėl jo priklausančių priežasčių neturėjo galimybių laiku įvykdyti užduoties. Sutartis gali būti pratęsta 2 mėnesiams.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004
II.2.14)

Papildoma informacija

Sutartis finansuojama iš ES struktūrinių fondų lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas LR finansų ministro 2014-10-08 įsakymu Nr. 1K-316. Todėl numatoma, kad užsakovas privalo mokėti tiekėjui sumą, patvirtintą tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 d. nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
II.3)

Numatoma skelbimo apie pirkimą paskelbimo data:

2019-03-06

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas) pateikiamas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos 5 % pirkimo sutarties vertės. PO turi teisę reikalauti iš tiekėjo 0,02 % dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą paslaugų rezultatų pateikimo ar paslaugų trūkumų pašalinimo dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo Paslaugų, kurių rezultatus vėluojama pateikti, ar Paslaugų, kurių trūkumus vėluojama ištaisyti, vertės.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

VI dalis: Papildoma informacija

VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
LR VPĮ VII skyrius
VI.5)

Paskelbimo data

2019-01-28
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?