CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
290757560
Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius
Vilnius
01504
LT
Asmuo ryšiams: Indrė Daugialienė
Telefonas: +370 52398574
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.lnb.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=465560
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VEPIS projekto Elektroninių kultūros paveldo aktualizavimo priemonių (svetainių) "Vasario 16d. virtualus muziejus" ir "Mokykis apie Lietuvą" sukūrimo ir turinio parengimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72200000  -  Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimas vykdomas įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektą Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0003. Pirkimą sudaro 2 dalys: 1 dalis - Elektroninės kultūros paveldo priemonės (svetainės) „Vasario 16 d. virtualus muziejus“ sukūrimas ir turinio parengimas; 2 dalis Elektroninės kultūros paveldo priemonės (svetainės) „Mokykis apie Lietuvą“ sukūrimas ir turinio parengimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų pirkimo dalių
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Elektroninės kultūros paveldo priemonės (svetainės) „Vasario 16 d. virtualus muziejus“ sukūrimas ir turinio parengimas
Pirkimo dalies Nr.:  1
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92111250  -  Informacinių filmų gamyba
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus universitetas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimas: Projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ elektroninės kultūros paveldo aktualizavimo priemonių (svetainių) „Mokykis apie Lietuvą“ ir „Vasario 16 d. virtualus muziejus“ sukūrimo ir turinio parengimo pirkimas
1 pirkimo dalis. Elektroninės kultūros paveldo aktualizavimo priemonės (svetainės) „Vasario 16 d. virtualus muziejus“ sukūrimas ir turinio parengimas.
2 pirkimo dalis. Elektroninės kultūros paveldo aktualizavimo priemonės (svetainės) „Mokykis apie Lietuvą“ sukūrimas ir turinio parengimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 22
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, Sutartis gali būti pratęsiama 1 kartą, bet ne ilgiau nei 3 mėnesiams
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas
02.3.1-CPVA-V-526-01-0003
II.2)

Aprašymas

II.2.1)

Pavadinimas

Elektroninės kultūros paveldo priemonės (svetainės) „Mokykis apie Lietuvą“ sukūrimas ir turinio parengimas
Pirkimo dalies Nr.:  2
II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

92111250  -  Informacinių filmų gamyba
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus universitetas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimas: Projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ elektroninės kultūros paveldo aktualizavimo priemonių (svetainių) „Mokykis apie Lietuvą“ ir „Vasario 16 d. virtualus muziejus“ sukūrimo ir turinio parengimo pirkimas
1 pirkimo dalis. Elektroninės kultūros paveldo aktualizavimo priemonės (svetainės) „Vasario 16 d. virtualus muziejus“ sukūrimas ir turinio parengimas.
2 pirkimo dalis. Elektroninės kultūros paveldo aktualizavimo priemonės (svetainės) „Mokykis apie Lietuvą“ sukūrimas ir turinio parengimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 22
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Šalims raštu išreiškus tam sutikimą, Sutartis gali būti pratęsiama 1 kartą, bet ne ilgiau nei 3 mėnesiams
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas
02.3.1-CPVA-V-526-01-0003

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjai (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, bei subtiekėjai/subteikėjai) turi atitikti reikalavimus pašalinimo pagrindų nebuvimui, nurodytus pirkimo dokumentuose. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti tik užpildytą EBVPD, o reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Klientas, uždelsęs sumokėti už suteiktas Paslaugas Sutarties 9 p. numatyta tvarka, įsipareigoja mokėti Paslaugų teikėjui 0,02 % dydžio delspinigius nuo Sutarties kainos, už kiekvieną uždelstą dieną.
Paslaugų teikėjas, nustatytu laiku nesuteikęs nustatytos apimties Paslaugų, moka Klientui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neįvykdyto projekto etapo kainos, už kiekvieną uždelstą dieną. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 5 % Sutarties vertės, Klientas gali, prieš tai raštu įspėjęs Paslaugos teikėją:
* išskaičiuoti delspinigių sumą iš Paslaugos teikėjui mokėtinų sumų;
* pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu – Sutarties 10.5.5. nurodytomis netesybomis (jei toks yra numatytas);
* nutraukti Sutartį.
Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
Paslaugų teikėjas, nepagrįstai atsisakęs vykdyti Sutartį po Sutarties pasirašymo, Klientui pareikalavus, sumoka Klientui 10 % dydžio netesybas nuo Sutarties kainos.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-10-09
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-10-09
Vietos laikas:  09:00
Vieta:  
Gedimino pr. 51, Vilnius, 412 kab. (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Pasiūlymai teikiami tik elektroninėmis priemonėmis. Komisijos posėdyje susipažįstant su pasiūlymais (vokų atplėšimo procedūroje) tiekėjai nedalyvauja ir perkančioji organizacija neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir kainas, iki kol bus bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projekto administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad Užsakovas privalo mokėti sumą, patvirtintą tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų dokumentų gavimo dienos
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-09-04

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?