CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
290145360
Laisvės al. 57
Kaunas
44305
LT
Asmuo ryšiams: Reda Stankevičienė
Telefonas: +370 37201462
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kaunas.mvb.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=467638
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Bibliotekos patalpų, esančių Laisvės al. 57, Kaune, tvarkybos darbai ir paprastojo remonto darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos patalpų, esančių adresu Laisvės al. 57, Kaunas, tvarkybos darbai ir paprastojo remonto darbai pagal parengtus tvarkybos darbų ir paprastojo remonto techninį projektus ir konkurso sąlygas
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Laisvės al. 57, Kaunas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas - Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos patalpų, esančių adresu Laisvės al. 57, Kaunas, tvarkybos darbai ir paprastojo remonto darbai pagal pastatų komplekso antro pastato, unik. obj. k. 32943, patalpų - Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos, Laisvės al. 57, Kaune - tvarkybos darbų (remonto, restauravimo) projektą ir kultūros paskirties (7.10) pastato, (pastatų komplekso antro pastato, unik. obj. k. 32943) patalpų - Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos, Laisvės al. 57, Kaune - paprastojo remonto techninį projektą, parengtus 2018 metais, kartu su informacinio stendo ir nuolatinio aiškinamojo stendo įrengimu bei kadastrinių matavimų atlikimu, kadastrinių matavimo bylų ir kitos privalomos su statybos užbaigimu susijusios dokumentacijos parengimu.
Darbų atlikimo terminas - ne ilgesnis kaip 8 (aštuoni) mėnesiai. Terminas gali būti pratęstas vieną kartą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, suderinus su perkančiąja organizacija.
Pirkimas atliekamas pagal projektą „Modernių paslaugų sukūrimas siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo bei skatinant lankytojų srautus bibliotekoje“, finansuojamą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 11
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
30 dienų
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonė Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis. EBVPD turi užpildyti ir pateikti tiekėjas, kiekvienas tiekėjų jungtinės veiklos partneris (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) ir kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas ketina remtis. Perkančioji organizacija dokumentų, įrodančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir kvalifikaciją, reikalaus tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos turi pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - tai banko, kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas. Užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo sutarties vertės su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki visiško tiekėjo įsipareigojimų perkančiajai organizacijai įvykdymo iki bus pateiktas defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimas.
Sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma kad perkančioji organizacija privalo mokėti tiekėjui (rangovui) sumą, patvirtintą tiekėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-07-29
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-07-29
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, II aukštas, Laisvės al. 57, Kaunas
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Jei pasiūlymai teikiami elektroninėmis priemonėmis, susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje
VI.5)

Paskelbimo data

2019-07-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?