CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Palangos miesto savivaldybės administracija
125196077
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga
Palanga
00153
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Rimkienė
Telefonas: +370 46041407
Faksas: +370 46040217
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.palanga.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=484813
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų ir žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų parengimo paslaugos pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Žemės sklypų (2 sklypai) kadastrinių (geodezinių) matavimų ir žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų parengimo paslaugos pirkimas.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71300000  -  Inžinerijos paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Žemės sklypų (2 sklypai) kadastrinių (geodezinių) matavimų ir žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų parengimo paslaugos pirkimas:
2.1. žemės sklypo Gėlių g. 1A, Palangoje. Pirkimas vykdomas atsižvelgiant į Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše reg. Nr. 25/4514 esančią pastabą, kad pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos skyriaus išvadą 2017 m. rugsėjo 13 d. Nr. 16IŽ-33-(14.16.111.) žemės sklypo kadastriniai matavimai turi būti tikslinami;
2.2. 1 (vieno) žemės sklypo (Nr. 2) pagal Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimą žemės sklype Kurorto g. 27 (kadastrinis Nr. 2501/0041:407), Palangoje, patvirtintą Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. A1-1045 „Dėl Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto koregavimo žemės sklype Kurorto g. 27, Palangoje, patvirtinimo“ ir 2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A1-1421 „Dėl direktoriaus 2019 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. A1-1045 pakeitimo“. Pirkimas vykdomas atsižvelgiant į Palangos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T2-208 „Dėl sutikimo priimti dovanojamą žemės sklypo Kurorto g. 27, Palangoje, dalį“.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
1 kartą 1 mėnesiui
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiamas užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Paslaugos teikėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 % dydžio nuo pasiūlytos sumos (be PVM).
2. Už atliktus žemės sklypo geodezinius matavimus, pažymėjimą natūroje riboženkliais ir teisės aktų nustatyta tvarka patikrintas ir suderintas žemės sklypo kadastro duomenų bylas atsiskaitoma per 30 kalendorinių dienų nuo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-12-13
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-03-13
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-12-13
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Palangos miesto savivaldybės administracija, 213 kab., Vytauto g. 112, Palanga

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.3)

Papildoma informacija

1. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais abi sutarties šalys ir kai paslaugos teikėjas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją bei galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
2. Paslaugas atlikti nuo sutarties įsigaliojimo dienos per 5 mėnesius.
3. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo paslaugos teikėjo, sutartis ir paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęsta 1 kartą 1 mėnesį.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-11-07

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?