CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Švenčionių rajono savivaldybės administracija
188766722
Vilniaus g. 19
Švenčionys
18116
LT
Asmuo ryšiams: Svetlana Aleksandrova
Telefonas: +370 38766368
Faksas: +370 38766365
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.svencionys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=473193
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pastato Adutiškio g.18, Švenčionys fasadų šiltinimo ir apdailos, keleivinio lifto žmonėms su negalia įrengimo darbų pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45214200  -  Mokyklų statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pastato Adutiškio g.18, Švenčionys fasadų šiltinimo ir apdailos darbai ir keleivinio lifto žmonėms su negalia įrengimo darbai (su darbo projekto parengimo paslaugomis). Tvarkomi gimnazijos 1 korpuso (Un. Nr. 8694-0001-2027) , valgyklos korpuso (Un. Nr. 8694-0001-2038) ir gimnazijos 2 korpuso (Un. Nr. 8694-0001-2049) fasadai.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 385087.60  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45214200  -  Mokyklų statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Švenčionių miestas, Adutiškio g. 18, Ž. Žemaičio gimnazijos pastatas.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Techninio projekto Nr. AT-14-779/7-TP „Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pastatų Adutiškio g. 18, Švenčionys (Un. Nr. 8694-0001-2016 ir Un. Nr. 8694-0001-2027) - mokslo paskirties, (Un. Nr. 8694-0001-2038 )- maitinimo paskirties rekonstravimo, pastato (Un. Nr. 8694-0001-2049) rekonstravimo, keičiant paskirtį iš gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms) į mokslo paskirtį ir pastato (Un. Nr. 8694-0001-2052) rekonstravimo, keičiant paskirtį iš kitos į mokslo paskirtį projektas“ Statinio architektūros dalyje, bylos žymuo AT-14-779/7-TP-SA numatyti fasadų šiltinimo ir apdailos darbai ir Techninio projekto „Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos pastatų Adutiškio g. 18, Švenčionys (Un. Nr. 8694-0001-2016 ir Un. Nr. 8694-0001-2027) - mokslo paskirties, (Un. Nr. 8694-0001-2038) - maitinimo paskirties rekonstravimo, pastato (Un. Nr. 8694-0001-2049) rekonstravimo, keičiant paskirtį iš gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms) į mokslo paskirtį ir pastato (Un. Nr. 8694-0001-2052) rekonstravimo, keičiant paskirtį iš kitos į mokslo paskirtį projektas“ laidoje „A“, projekto Nr. AT-18A-1340-XX-TP numatyti keleivinio lifto įrengimo darbai.
Pagrindiniai darbai, jų apimtys:
1. Fasadų šiltinimo ir apdailos darbai (įskaitant cokolius) – apie 4399 m²;
2. Keleivinio lifto įrengimo darbai (įskaitant lifto šachtą) – 1 kompl.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 385087.60  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė dienomis: 390
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Užsakovui sutikus ir sutarties šalių raštišku susitarimu sutarties šalys gali pratęsti darbų atlikimo terminą ne ilgesniam kaip 90 dienų terminui ne dėl rangovo kaltės.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Tiekėjų pašalinimo pagrindai:
1. Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nurodyti dalyvio pašalinimo pagrindai.
2. Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje nurodyti dalyvio pašalinimo pagrindai.
3. Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 4 dalyje nurodyti dalyvio pašalinimo pagrindai.
Informacija dėl tiekėjui keliamų reikalavimų, susijusių su jo teise verstis atitinkama veikla:
Tiekėjas turi turėti teisę verstis statybos veikla ir architektūros bei inžinerijos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti (statinių kategorija – ypatingi statiniai; statinių grupės: gyvenamieji ir (ar) negyvenamieji pastatai) ir turėti atestatą (-us), suteikiantį (-čius) teisę atlikti ypatingo statinio:
- Bendruosius statybos darbus;
- Specialiuosius statybos darbus:
- Statinio šildymo, vėdinimo inžinerinių sistemų įrengimas;
- Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Keleivinis liftas turi būti įrengtas per 100 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Sutarties tinkamas įvykdymas yra užtikrintas netesybomis – 10 proc. nuo neatliktų sutarties Darbų vertės EUR (be PVM), bet ne mažiau kaip 2000 Eur. dydžio bauda.
Užsakovas turi sumokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 30 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-29
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-29
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Švenčionių rajono savivaldybės administracija, 333 kab., Vilniaus g. 19, Švenčionys
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su CPV IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų atstovai nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40
Vilnius
01501
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-08-14

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?