CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Pasvalio rajono savivaldybės administracija
188753657
Vytauto Didžiojo a. 1
Pasvalys
LT-39143
LT
Asmuo ryšiams: Rita Garlauskienė
Telefonas: +370 45154039
Faksas: +370 45154134
NUTS kodas:  LT025 -  Panevėžio apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pasvalys.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=443319
Daugiau informacijos galima gauti
kitu adresu: 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
188753657
Vytauto Didžiojo a. 1
Pasvalys
LT-39143
LT
Asmuo ryšiams: Vaidotas Kuodis
Telefonas: +370 45154113
Faksas: +370 45154134
NUTS kodas:  LT025 -  Panevėžio apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pasvalys.lt

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Pasvalio rajono Nairių ir Vaškų kadastrinių vietovių griovių ir juose esančių melioracijos statinių, 2017 metais nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai su techninio darbo projekto parengimu
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45112320  -  Melioracijos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Numatoma įsigyti Pasvalio rajono Nairių ir Vaškų kadastrinių vietovių griovių ir juose esančių melioracijos statinių, 2017 metais nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbus su techninio darbo projekto parengimu.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT025 -  Panevėžio apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Pasvalio rajono Nairių ir Vaškų kadastrinės vietovės, Pasvalio rajono savivaldybė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Numatoma įsigyti Pasvalio rajono Nairių ir Vaškų kadastrinių vietovių griovių ir juose esančių melioracijos statinių, 2017 metais nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbus su techninio darbo projekto parengimu:
- pagal perkančiosios organizacijos pateiktą projekto ,,Pasvalio rajono Nairių ir Vaškų kadastrinių vietovių griovių ir juose esančių melioracijos statinių 2017 metais nukentėjusių nuo liūčių remontas” techninio darbo projekto projektavimo užduotį tiekėjas parengia remonto techninį darbo projektą;
- pagal parengtą remonto techninį darbo projektą tiekėjas atlieka remonto darbus ir juos perduoda perkančiajai organizacijai.
Planuojama pirkimo objekto vertė - 235000,00 Eur be PVM.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2020-02-01
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Pirkimo sutartis gali būti pratęsta 1 kartą ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimo objektas finansuojamas Europos Sąjungos Solidarumo fondo lėšomis.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkime taikomi tiekėjų pašalinimo pagrindai ir informacija, kokie dokumentai pagrindžia pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti atviro (supaprastinto) konkurso sąlygose. Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, kartu su pasiūlymu užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) turi pateikti:
- pasiūlymą pateikęs tiekėjas;
- kiekvienas tiekėjų grupės partneris, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;
- kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Tiekėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą 5 (penkių) procentų nuo bendros pirkimo sutarties kainos su PVM dydžio. Jei tiekėjas nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, pirkimo sutartis neįsigalioja.
2. Perkančioji organizacija už kokybiškai suteiktas paslaugas ir atliktus darbus su tiekėju atsiskaito per 60 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų gavimo dienos. PVM sąskaita faktūra pateikiama naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-03-04
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-06-02
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-03-04
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Pasvalio rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo a. 1, 317 kab., Pasvalys.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai nedalyvauja viešojo pirkimo komisijos posėdyje, kuriame susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo sutarties trukmė - iki 2020 m. vasario 1 d.: techninis darbo projektas turi būti parengiamas ir su teigiamomis ekspertizės išvadomis perkančiajai organizacijai pateikiamas iki 2019 m. gegužės 15 d., Pasvalio rajono Nairių ir Vaškų kadastrinių vietovių griovių ir juose esančių melioracijos statinių, 2017 metais nukentėjusių nuo liūčių, remonto darbai turi būti atlikti ir perkančiajai organizacijai perduoti iki 2019 m. gruodžio 1 d., o perkančioji organizacija už kokybiškai suteiktas paslaugas ir atliktus darbus su tiekėju turi atsiskaityti per 60 kalendorinių dienų nuo atsiskaitymo dokumentų gavimo dienos, t.y. iki 2020 m. vasario 1 d.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Panevėžio apygardos teismas
Elektros g. 9
Panevėžys
LT-35175
LT
Telefonas: +370 45468765
Faksas: +370 45468583
Interneto adresas: https://pat.teismas.lt/

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-02-19

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?