CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Marijampolės profesinio rengimo centras
111964944
Kauno g. 117, LT-68223 Marijampolė
Marijampolė
LT68223
LT
Asmuo ryšiams: Erikas Rugienius
Telefonas: +370 69960002
El. paštas: advokatas@ymail.com
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.mprc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=450433
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO, KAPITALINIO BENDRABUČIO VIDAUS ERDVIŲ KAUNO G. 119, MARIJAMPOLĖ REMONTO DARBŲ PIRKIMAS SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU
Nuorodos numeris:  Kapitalinis remontas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pagal pridedamus dokumentus
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 1159920.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Kauno g. 119, Marijampolė
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamų statybos darbų apimtys pagal parengtą techninį darbo projektą - Gyvenamosios paskirties pastato-bendrabučio, Kauno g.119 Marijampolėje, kapitalinio remonto projektas Nr. PE18-81-TDP,
Dalys:
PE18-81-TDP-BD Bendroji dalis
PE18-81-TDP-SP; SA Sklypo plano ir statinio architektūros dalis
PE18-81-TDP-SK Statinio konstrukcijų dalis
PE18-81-TDP-GSS Gaisrinės saugos dalis
PE18-81-TDP-VN Vandentiekio – nuotekų šalinimo dalis
PE18-81-TDP-ŠV Šildymo – vėdinimo dalis
PE18-81-TDP-ŠP Šilumos punkto dalis
PE18-81-TDP-E Elektrotechnikos dalis
PE18-81-TDP-ER Elektroninių ryšių dalis
PE18-81-TDP-GS Gaisrinės signalizacijos dalis
PE18-81-TDP-PVA Procesų valdymas ir organizavimas
PE18-81-TDP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 958611.57  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 6
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Darbų atlikimo terminas, gali būti pratęstas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu, bendras pratęsimų laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 09.1.2-CPVA-V-721 priemonės „Sektoriniu praktinio mokymo centrų plėtra“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi neatitikti tiekėjų pašalinimo pagrindų, atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti konkurso sąlygų aprašo 5 priede nustatytos formos užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Perkančioji organizacija tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaus tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo). Atkreipiamas dėmesys, kad tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, gauti iš institucijų, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, bus laikomi priimtinais. Dokumentai dėl tiekėjo kvalifikacijos bus priimtini po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, tačiau tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
Tiekėjas turi teisę verstis statybos veikla (statinių grupė – ypatingųjų statinių kategorija; gyvenamieji pastatai; statybos darbų sritys: Statybos darbai, atsižvelgiant į Statybos techninio reglamento STR 1. 08.02:2002 „Statybos darbai“). Pateikiama: VĮ Registrų centro išduotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas turi teisę verstis nurodyta statybos veikla, ar šalies, kurioje tiekėjas registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę verstis nurodyta statybos veikla.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas, su kuriuo bus pasirašyta pirkimo sutartis, per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo pateiktų tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą.
Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 10 procentų nuo Priimtos sutarties sumos be PVM (suapvalintas iki sveiko skaičiaus).
Pavyzdinės sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijos ir draudimo bendrovės laidavimo rašto (jeigu tiekėjas, su kuriuo bus pasirašyta pirkimo sutartis, pasirinks vieną iš šių užtikrinimo būdų) formos yra pateiktos šių konkurso sąlygų 6 priede.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-06-19
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-09-19
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-06-19
Vietos laikas:  13:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus 18
Marijampolė
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-06-05
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?