CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus vystymo kompanija"
120750163
Algirdo g. 19
Vilnius
03219
LT
Asmuo ryšiams: Česlava Vaznienė
Telefonas: +370 52506079
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vilniausvystymas.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS, ANTAKALNIO G. 57, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBAI
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, Antakalnio g. 57, Vilniuje, rekonstravimo darbo projekto parengimas ir rangos darbai, kurie turi būti atliekami taikant statinio informacinį modeliavimą BIM (angl. building information modeling).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tiekėjas, vadovaudamasis UAB „Konsulta“ parengtu techniniu projektu Nr. K-2015-VMKL-TP „Ligoninė. Antakalnio g. 57, Vilnius. Rekonstravimo projektas“, ir paties parengtu darbo projektu turės atlikti gydymo (negyvenamosios paskirties) pastato rekonstravimui būtinus statybos darbus ir vykdyti kitas pareigas, užduotis ir rizikas, nustatytas tiekėjui bei reikalingas tinkamam projekto įgyvendinimui. Perkančiosios organizacijos pavedimu tiekėjas turės nužymėti statybvietės teritorijos ribas bei įrengiant statybvietę turės užtikrinti apsaugą, įrengiant mažiausiai 1 vaizdo kamerą su tiesioginiu stebėjimu visą parą, suteikiant nuotolinę prieigą prie tiesioginio stebėjimo perkančiajai organizacijai ir projekto valdytojui. Perkančiosios organizacijos pavedimu, tiekėjas privalės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antrajame skirsnyje, perkančiosios organizacijos vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, kt.), gauti pažymas, gauti statybos užbaigimo aktą ir apmokėti su tuo susijusias išlaidas.
Pastabos:
1) Rengiant darbo projektą, vykdant rangos darbus bei atliekant statybos užbaigimo procedūras, turi būti sukurtas, naudojamas ir atnaujinamas statinio informacinis modelis (BIM);
2) Pirkimo sutarčiai vykdyti tiekėjas savo atsakomybe turi paskirti BIM koordinatorių (-ius) darbo projekto rengimui, rangos darbams ir statybos užbaigimo procedūrų koordinavimui ir kontrolei. BIM koordinatorius privalo parengti ir su perkančiąja organizacija suderinti BIM įgyvendinimo planą (BEP) bei kitus BIM dokumentus, nuolat stebėti, koordinuoti ir konsultuoti BIM modelio kūrimo, naudojimo ir modelio parengimo pastato eksploatacijai klausimais. BIM koordinatorius, suderintu laiku ir apimtimi, teikia perkančiajai organizacijai ataskaitas apie BIM projekto eigą, pakitimus ir kitą aktualią informaciją, susijusią su BIM naudojimu, taip pat atlieka informacijos valdymą ir kontrolę, siekiant užtikrinti atskirų projekto dalių tarpusavio suderinamumą ir rezultatų kokybę.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 054-123738
2019-603391

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS, ANTAKALNIO G. 57, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS IR RANGOS DARBAI

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)

Informacija apie neskirtas sutartis

Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/ Vasario 16-osios g. 1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52688037
Interneto adresas: http://www.vat.lt/

VI.5)

Paskelbimo data

2019-04-29

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?