CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Didvyžių socialinės globos namai
190792165
Beržų g. 2, Augalų km. Klausučių sen., Vilkaviškio raj.
Vilkaviškis
70466
LT
Asmuo ryšiams: Irena Šernienė
Telefonas: +370 34255591
Faksas: +370 34231229
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.dsgn.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=467109
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Kitas tipas:  Globos namai
I.5)

Pagrindinė veikla

Socialinė apsauga

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Karšto vandens paruošimo ir tiekimo bei patalpų šildymo paslaugų išnuomojant patalpas pirkimas
Nuorodos numeris:  Šildymas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

09300000  -  Elektra, šildymas, saulės ir branduolinė energija
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Karšto vandens paruošimas ir tiekimo bei patalpų šildymas, trasų ir patalpų eksploatavimas ir priežiūra, šildymo sistemos renovacija.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 1210000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45200000  -  Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
09300000  -  Elektra, šildymas, saulės ir branduolinė energija
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Beržų g. 2, Augalų k., Klausučių sen., LT-70466 Vilkaviškio r. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Karšto vandens paruošimas ir tiekimo bei patalpų šildymas, trasų ir patalpų eksploatavimas ir priežiūra, šildymo sistemos renovacija išnuomojant patalpas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 1210000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 84
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
su galimybe pratęsti tris kartus po 12 mėnesių. Dėl nenumatytų aplinkybių, nesant laiku paskirtam naujam tiekėjui, viešojo pirkimo sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas papildomai iki naujo tiekėjo paskyrimo, bet ne ilgiau kaip dar 1 (vieneriems) metams.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).
Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti: 1. Tiekėjo galiojančio Lietuvos Respublikos valstybinės energetikos inspekcijos prie LR energetikos ministerijos arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento, suteikiančio teisę verstis šilumos įrenginių bei elektros įrenginių eksploatavimo darbais:
-šilumos įrenginių (išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus ) iki 1,4 MPa slėgio remonto darbai, slėgio bandymo darbai, technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai
-šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai, apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai
- šilumos tinklų iki 200 mm sąlyginio skersmens DN remonto darbai, bandymo darbai, technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai;
-šilumos punktų iki 1 MW eksploatavimo darbai;
-šilumos įrenginių apmūrijimo, izoliavimo ir dažymo darbai bei dūmtraukių paviršių remonto darbai,
- elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai;
- specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai;
-elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai;
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (Statybos produkcijos sertifikavimo centro) ir/ar kitos kompetentingos valstybės institucijos išduotų kvalifikacijos atestatų, pažymėjimų, leidimų kopijos arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, statybos darbų sritys:
- bendrieji statybos darbai, šilumos tiekimo tinklų tiesimas, šilumos gamybos įrenginių (iki 5 MW galios) montavimas, statinio šildymo inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Tiekėjas po sutarties pasirašymo dienos per 10 dienų Perkančiajai organizacijai privalo pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją (originalą) arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Užtikrinimo vertė – 10000,00 Eur.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-20
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-20
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Beržų g. 2, Augalų k., Klausučių sen., LT-70466 Vilkaviškio r. sav.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
Kauno apygardos teismas
Kaunas
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-07-09

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?