CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
188710823
Liepų g. 11
Klaipėda
91502
LT
Asmuo ryšiams: Kristina Sirvidienė
Telefonas: +370 46396104
Faksas: +370 46396178
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.klaipeda.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=475394
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Tauralaukio gyvenvietės gatvių Klaipėdoje kapitalinio remonto darbai su techninio darbo projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45233142  -  Kelių remonto darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Tauralaukio gyvenvietės gatvių Klaipėdoje kapitalinio remonto darbai su techninio darbo projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 1505910.74  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71248000  -  Projektų ir dokumentacijos priežiūra
71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Klaipėda
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Tauralaukio gyvenvietės gatvių Klaipėdoje kapitalinio remonto darbai su techninio darbo projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 1505910.74  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 16
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Prievolių vykdymo terminas gali būti pratęstas bendras pratęsimų terminas negali būti ilgesnis nei 4 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) ir ūkio subjektai, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
Tiekėjas turi turėti teisę verstis statybos darbų veikla (statinių grupė – susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės). Pateikiama: Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų institucijų išduotas kvalifikacijos atestatas ar užsienio šalies tiekėjui išduotas dokumentas, patvirtinantis turimą kvalifikaciją kilmės šalyje.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
Jeigu kvalifikaciją įrodantys dokumentai būtų užsienio šalies institucijos išduoti kvalifikacijos atestatai ar kiti dokumentai, tuomet turi būti pateiktas Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau – SPSC) išduotas teisės pripažinimo dokumentas (taikytinas reikalavimas tik ES narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį juridiniams asmenims) arba atestatas (taikytinas reikalavimas tik trečiųjų šalių juridiniams asmenims). Perkančioji organizacija nereikalaus iš tiekėjų, kurių kvalifikaciją įrodantys dokumentai bus užsienio šalies institucijos išduoti kvalifikacijos atestatai ar kiti dokumentai, turėti pripažinimo pažymos ar atestato teikiant pasiūlymą ar pildant EBVPD. Perkančioji organizacija aktualių dokumentų, patvirtinančių kvalifikacijos reikalavimų atitikimą, reikalaus pateikti tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu nereikalaus iš tiekėjų, kurių kvalifikaciją įrodantys dokumentai yra užsienio šalies institucijos išduoti kvalifikacijos atestatai ar kiti dokumentai pateikti SPSC išduotos pripažinimo pažymos ar atestato, tačiau reikalaus pateikti SPSC pateikto prašymo dėl teisės pripažinimo dokumento ar atestato išdavimo kopiją. Jei tiekėjas teiktų kvalifikaciją įrodančius dokumentus, kurie buvo išduoti užsienio šalies institucijos, tuomet perkančioji organizacija kartu su kvietimu pasirašyti sutartį kreipsis į tiekėją su prašymu pateikti SPSC išduotą pripažinimo pažymą arba atestatą, kuris turi būti pateiktas iki sutarties sudarymo.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Tiekėjo vidutinė metinė naujos statybos ir (ar) rekonstravimo darbų ir (ar) kapitalinio remonto (ypatingo statinio ir (ar) neypatingo statinio ir (ar) nesudėtingo statinio (statinių grupė: susisiekimo komunikacijos (keliai ir (ar) gatvės)) apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos turi būti ne mažesnė kaip 891 000 Eur su PVM.
Pastaba: tiekėjas šiam reikalavimui pagrįsti gali teikti informaciją apie sutartis, pradėtas ir baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus ir apie sutartis, pradėtas vykdyti anksčiau nei prieš 5 metus, tačiau baigtas vykdyti per paskutinius 5 metus (tokiu atveju darbų apimčių sąraše nurodoma per paskutinius 5 metus įvykdytos sutarties dalies vertė). Statybos darbų sutartys turi būti įgyvendintos pilnai ir turėti statybos užbaigimo aktus ar deklaracijas. Pateikiama:
1) Per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) įvykdytų sutarčių sąrašas užpildytas pagal konkurso sąlygų aprašo 4 priedą.
2) Užsakovų pažymos, kuriose turi būti nurodyta: darbų atlikimo vieta, atliktų darbų vertė (be PVM ar su PVM), darbų vykdymo pradžios ir pabaigos datos, informacija apie tai, ar svarbiausi darbai ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.
3) Statybos darbų užbaigimo aktai ar deklaracijos.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
1.Tiekėjas turi turėti teisę atlikti geologinius tyrimus. Pateikiama: Lietuvos Geologijos tarnybos išduotas leidimas geologinių tyrimų atlikimui.
2.Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti:
1) Bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio statybos darbų vadovą (statinių grupė - susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės).
2) Bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vadovą (statinių grupė - susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės).
3) Bent 1 kvalifikuotą ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą (statinių grupė - susisiekimo komunikacijos: keliai ir (ar) gatvės).
4)Bent vieną kvalifikuotą geodezininką.
Pastaba: tas pats specialistas gali būti siūlomas kelioms arba visoms pozicijoms, jeigu turi atitinkamą kvalifikaciją.
Pateikiama:
1) Specialistų, kurie bus atsakingi už sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialistų vardai ir pavardės, jų pareigos vykdant sutartį, kokiu pagrindu specialistas yra pasitelkiamas (yra įdarbintas tiekėjo, subrangovo ar jungtinės veiklos partnerio įmonėje, planuojamas įdarbinti laimėjus konkursą, ar yra pasitelkiamas kaip subrangovas).
2) Specialistų sąraše nurodytų specialistų kvalifikacijos atestatai, pažymėjimai ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoti dokumentai, Teisės pripažinimo pažymos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys specialistų kvalifikaciją.
3) Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį kvalifikacijos reikalavimams dėl kvalifikuoto geodezininko. Šiuos duomenis geodezininkų žinybiniame registre po dokumentų pagal EBVPD pateikimo pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Esant aplinkybėms, dėl kurių Perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti, užfiksuoti ir išsaugoti geodezininkų žinybiniame registre nurodytų duomenų (pvz.: registras neveikia, registre nėra duomenų apie tiekėjo specialistų sąraše nurodytą siūlomą specialistą ar pan.), Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo.
Pateikiami skenuoti dokumentai elektronine forma.
Pastabos:
- Užsienio šalyje registruoto tiekėjo pasiūlyti specialistai Teisės pripažinimo pažymas turės pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo.
- Jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.
- Jeigu kvalifikacijos atestato/pažymėjimo ar kito lygiaverčio dokumento galiojimo laikotarpis pasibaigtų sutarčiai nepasibaigus, jis turi būti pratęstas ir galioti visą sutarties įgyvendinimo laikotarpį.
- Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovui nustatoma 500 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu. Jei darbai, paslaugos atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai.
2. Rangovas pradelsęs tarpinius darbų, paslaugų atlikimo terminus (nustatytus kalendoriniame-finansiniame grafike) moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo pradelstų darbų, paslaugų vertės su PVM. Rangovas pradelsęs galutinius darbų, paslaugų atlikimo terminus moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo visos Sutarties vertės su PVM už kiekvieną pavėluotą dieną.
3. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – pirmo pareikalavimo Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą – 5 proc. nuo Sutarties vertės (su PVM).
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-09-18
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-12-18
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-09-18
Vietos laikas:  13:50
Vieta:  
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
1.Tiekėjai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pateiktais elektroninėmis priemonėmis, posėdyje.
2.Stebėtojai nėra kviečiami dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
H. Manto g. 26
Klaipėda
92131 LT
LT
Telefonas: +370 46390960

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-09-02
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?