CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
188736355
Vilniaus g. 27, Vilnius
Vilnius
01119
LT
Asmuo ryšiams: Evelina Matulaitienė
Telefonas: +370 66842197
El. paštas: evelina@vtek.lt
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vtek.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Registro, skirto privačių interesų deklaravimo duomenų registravimui ir tvarkymui, sukūrimo ir įdiegimo paslaugos
Nuorodos numeris:  PIR sistemos sukūrimo pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72211000  -  Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija numato įsigyti (pirkti) registro, skirto privačių interesų deklaravimo duomenų registravimui ir tvarkymui, sukūrimo ir įdiegimo paslaugas .
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  684297.52  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72211000  -  Programavimo paslaugos, susijusios su sistemomis ir vartotojo programine įranga
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija numato įsigyti (pirkti) registro, skirto privačių interesų deklaravimo duomenų registravimui ir tvarkymui, sukūrimo ir įdiegimo paslaugas (toliau -Registras) .
Registro paslaugų aprašymas:
- Analizės etapo atlikimas;
- Registro projektavimo etapo atlikimas;
- Registro kūrimo (programavimo) etapo atlikimas;
- Registro testavimo ir klaidų šalinimo etapo atlikimas;
- Registro įdiegimo etapo atlikimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Kokybė  /  Lyginamasis svoris:  70
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  30
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: 10.1.2-ESFA-V-916-01-0012

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 101-230998
2018-684905

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Registro, skirto privačių interesų deklaravimo duomenų registravimui ir tvarkymui, sukūrimo ir įdiegimo paslaugos

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-05-14
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  8
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:  8
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:  0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:  0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:  8
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  taip
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

UAB „Strategic Staffing Solutions International“
159980634
Konstitucijos pr. 21 C
Vilnius
LT-08130
LT
Telefonas: +370 52626156

Rangovas yra MVĮ : taip
UAB „Insoft“
302294870
Ozo g. 10A, Vilnius
Vilnius
LT-08200
LT
Telefonas: +370 52100660
El. paštas: info@insoft.lt

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:  684297.52  EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  684297.52  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-05-23

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?