CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB „Amber Grid”
303090867
Savanorių pr. 28
Vilnius
03116
LT
Asmuo ryšiams: Vytautas Dzikaras
Telefonas: +370 52327742
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ambergrid.lt

I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Plieniniai vamzdžiai, reikalingi dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

44163100  -  Vamzdžiai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

AB „Amber Grid“ organizuoja plieninių vamzdžių (d711 ir 508 mm), skirtų dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybai, pirkimą ir kviečia dalyvauti jame bei pateikti savo paraišką ir pasiūlymą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Vertė be PVM:  26424901.09  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

44163100  -  Vamzdžiai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – izoliuoti polimerine danga bei neizoliuoti magistraliniams dujotiekiams skirti plieniniai vamzdžiai. Planuojamas vamzdžių kiekis - apie 165 km.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:
1. Esant Pirkėjo poreikiui, Pirkėjas turi teisę padidinti planuojamų įsigyti Prekių kiekį, bet ne daugiau kaip 5 (penkiais) procentais nuo bendro Prekių kiekio, nurodyto Specifikacijose, o Pardavėjas įsipareigoja pateikti tokį padidintą Prekių kiekį Sutartyje nustatytomis sąlygomis. Apie planuojamą padidinti Prekių kiekį Pirkėjas įsipareigoja raštu informuoti Pardavėją ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius iki tokių Prekių pristatymo dienos, kuri turi būti ne vėlesnė nei 36 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo datos, pateikdamas atitinkamą užsakymą, jame nurodant Prekės pavadinimą, reikalingą papildomą Prekių kiekį, pristatymo vietą bei pristatymo laiką. Papildomas Prekių kiekis įsigyjamas taikant toms Prekėms Pasiūlyme nustatytus įkainius;
2. Paaiškėjus Pasiūlymo pateikimo metu nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių Pirkėjui reikia mažiau Prekių, nei nurodyta Specifikacijose, Pirkėjas turi teisę mažinti perkamų Prekių kiekį, bet ne daugiau kaip 5 proc. nuo bendro Prekių kiekio, nurodyto Specifikacijose.
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/projects-by-country/multi-country/8.5-0046-pllt-p-m-14
II.2.14)

Papildoma informacija

Šis pirkimas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis. 2015 m. spalio 15 d. AB „Amber Grid“ ir GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su ES Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projekto veiklai „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą“ finansuoti.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 136-311679
2018-683256

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1

Pavadinimas: Plieniniai vamzdžiai, reikalingi dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybai

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-07-25
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Gautų pasiūlymų skaičius:  6
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Izostal S.A.
PL7560010641
ul. Opolska 29
Kolonowskie
PL
NUTS kodas:  PL -  POLSKA

Rangovas yra MVĮ : ne
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) ( Ar sutinkate skelbti? taip )

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  26424901.09  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-07-29

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?