CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
188212349
Vilniaus g. 48
Šalčininkai
17 116
LT
Asmuo ryšiams: Ivona Godovščikova
Telefonas: +370 38030179
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=482166
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Jašiūnų oficinos pastato pritaikymas šiuolaikinio muziejaus poreikiams
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45200000  -  Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Šio pirkimo objektas yra: Jašiūnų oficinos pastato pritaikymas šiuolaikinio muziejaus poreikiams rangos darbai pagal parengtus „Gyvenamojo namo (Jašiūnų dvaro sodybos (u. k. 495) oficinos (u. k. 26255)), J. Sniadeckio g. 4, Jašiūnų mstl., Šalčininkų raj. sav. rekonstravimo, keičiant statinio paskirtį į kultūros (7.10) projektas“ technininį ir „Jašiūnų dvaro sodybos oficinos (u. k. 26255) tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo) darbų projektas“ tvarkybos darbų projektus, kurie apima išpildomosios, darbo projekto parengimą ir paveldo tvarkybos darbų darbo brėžinių parengimą.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 572113.18  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45454100  -  Restauravimo darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
J. Sniadeckio g. 4, Jašiūnų mstl., Jašiūnų sen., Šalčininkų raj. sav.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Rekonstruojamo pastato bendras plotas – apie 382,87 m2, tūris – apie 2123,0 m3.
Numatomi rangos darbai:
2.1.1. Statybos darbai - griovimo/demontavimo darbai bei šiukšlių surinkimas/valymas iš patalpų ir išvežimas; gerbuvio sutvarkymo darbai; trinkelių dangos įrengimas; lauko laiptu ir atraminės senutės įrengimas, prieduobiu įrengimas, neįgaliųjų keltuvo pastatymas, stalio gaminiu išardymas ir nauju pagamintu gaminiu pastatymas, vidau WC pertvaru ir iš g/k pertvaru įrengimas, vidaus medinių laiptų įrengimas, stogeliu virš įėjimo įrengimas, stogo sniego gaudytuvu įrengimas, plytų muro remontas, rūsio perdangos betonavimas, grindų įrengimas, metaliniu sąramu įrengimas, lietaus ir buitinės nuotekinės įrengimas, vidais vandentiekio, vandens apskaitos mazgo ir buitinės nuotekinės įrengimas, šildymo sistemos įrengimas, vėdinimo sistemos įrengimas, elektros energijos tinku teikimo sistemos įrengimas, skydu ir šveistuvų montavimas ir kt., kabėlio tesimas tranšėjose, elektroninių ryšių, gaisrinės signalizacijos bei apsauginės signalizacijos sistemų įrengimas, lauko šilumos trasos tesimas, šilumos tinklu pajungimas prie esamos katilinės, bei kiti statybos darbai.;
2.1.2. Tvarkybos darbai – vejos atstatymas, nuogrindos įrengimas, rūsio sklaustu remontas, kaminu remontas, krosnių restauravimas, vidaus sienų tinko restauravimas, cokolio, fasado, karnizu, langų ir durų apvadu tinko restauravimas, stogo dangos keitimas ir konstrukcijos sustiprinimas, akmens plytų muro restauravimas, priestato išardymas, lauko medinių laiptu įrengimas, lauko durų ir langų gamyba ir pastatymas su apdaila, sienų tapybos restauravimas.
Statybos darbai vykdomi pagal techninį projektą „Gyvenamojo namo (Jašiūnų dvaro sodybos (u. k. 495) oficinos (u. k. 26255)), J. Sniadeckio g. 4, Jašiūnų mstl., Šalčininkų raj. sav. rekonstravimo, keičiant statinio paskirtį į kultūros (7.10) projektas”. Statybos leidimas išduotas 2018-12-06 Nr. LRS-02-181206-00034.
Tvarkybos darbai vykdomi pagal tvarkybos darbų projektą „Jašiūnų dvaro sodybos oficinos (u. k. 26255) tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo) darbų projektas“. Leidimas atlikti statinio tvarkybos darbus išduotas 2019-02-08 Nr. LPV-22;
2.1.3. Darbo projekto parengimas ir paveldo tvarkybos darbų darbo brėžinių parengimas;
2.1.4. Naujai įrengiamų lauko inžinerinių tinklų išpildomųjų nuotraukų bei kadastrinių matavimų bylų parengimas;
2.1.5. Statinio kadastrinių matavimų bylos ir žemės sklypo duomenų patikslinimo kadastrinės bylos parengimas;
2.1.6. Laikinojo ir nuolatinio informacinių stendų gamyba ir įrengimas (Stendai turi atitikti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų ženklo naudojimo vadovo reikalavimams);
2.1.7. Kitos išpildomosios dokumentacijos, reikalingos statybos darbų užbaigimo aktui/statybos užbaigimo deklaracijai, tvarkybos darbų priėmimo aktui ir restauravimo tarybos protokolui gauti, parengimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 572113.18  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 11
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Galimybė pratęsti terminą vieną kartą iki 2 mėn.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto Nr. 07.1.1-CPVA-K-306-03-0010 „Jašiūnų oficinos pastato pritaikymas šiuolaikinio muziejaus poreikiams“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas, visi tiekėjų grupės nariai turi pateikti užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pagal VPĮ 50 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Kai tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, kurių pajėgumais remiasi, tam, kad atitikti keliamus reikalavimus kartu su tiekėjo EBVPD teikiami ir šių subjektų EBVPD.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Rangovas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesnei sumai nei 5 % nuo Sutarties priede nurodytos bendros galutinės Sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalas arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto ir poliso originalas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-11-05
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-11-05
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Šalčininkų r.savivaldybės kultūros centras
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
VPĮ VII skryrius.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-10-18

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?