CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Pirkimas gynybos sektoriuje

Direktyva 2009/81/EB

Prekės

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

LR Ginklų fondas prie LR VRM
191769098
Linkmenų g. 26
LT-08217  Vilnius
LT
Kam: Agnė Uogintienė
Telefonas: +370 70663441
El. paštas: agne.uogintiene@lgf.lt
Interneto adresas(-ai):
Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: http://www.lgf.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/21249
Elektroninė prieiga prie informacijos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=470949&B=PPO
Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=470949&B=PPO
Daugiau informacijos galima gauti iš: Minėti kontaktiniai punktai
Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:Minėti kontaktiniai punktai
Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami: Minėti kontaktiniai punktai
I.2)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.3)

Pagrindinė veikla

 • Gynyba
I.4)

Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu

Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)

Aprašymas

II.1.1)

Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas suteikė sutarčiai:

Įvairių tipų granatos

II.1.2)

Sutarties tipas ir darbų atlikimo vieta, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta

Prekės
  Pirkimas
  Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta:

  Vilnius

  NUTS kodas
  LIETUVA
  II.1.4)

  Informacija apie preliminarųjį susitarimą

  Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
  II.1.3)

  Informacija apie preliminarųjį susitarimą

  Preliminarusis susitarimas su keliais subjektais
  Skaičius numatomo preliminariojo susitarimo dalyvių: 4
  Preliminariojo susitarimo trukmė
  Trukmė metais: 1
  Priežastys, dėl kurių preliminariojo susitarimo trukmė viršija ilgiausią galimą septynerių metų laikotarpį: 
  Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę
  II.1.5)

  Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

  Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos planuoja įsigyti įvairių tipų granatų

  II.1.6)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  35331300   Granatos
  II.1.7)

  Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

  II.1.8)

  Pirkimo dalys

  Ši sutartis padalyta į dalis:  taip
  Pasiūlymai gali būti teikiami dėl  visų dalių
  II.1.9)

  Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

  Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:  ne
  II.2)

  Kiekis arba sutarties apimtis

  II.2.1)

  Visas kiekis ar visa apimtis:

  Iš viso numatoma įsigyti įvairių tipų granatų 3600 vnt.

  II.2.2)

  Informacija apie pasirinkimo galimybes

  Pasirinkimo galimybės: ne
  II.2.3)

  Informacija apie pratęsimus

  Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
  Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė: 
  mėnesių: 24
  II.3)

  Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

  Trukmė mėnesiais: 012 

  Informacija apie pirkimo dalis

  Pirkimo dalis Nr.: 1  Pirkimo dalies pavadinimas: Dujų granatų (mėtomos)
  1)

  Trumpas aprašymas:

  Planuojama įsigyti dujų granatų (mėtomos) minimalus planuojamas išpirkti kiekis 220 vnt., maksimalus planuojamas įsigyti kiekis 1000 vnt.; vienu užsakymu užsakoma ne mažiau, kaip 200 vnt.;

  2)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  35331300   Granatos
  3)

  Kiekis arba apimtis:

  Numatomas kiekis iki 1000 vnt.

  4)

  Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą

  5)

  Papildoma informacija apie pirkimo dalis:

  Pirkimo dalis Nr.: 2  Pirkimo dalies pavadinimas: 40 mm granatos dujinės (riaušėms malšinti)
  1)

  Trumpas aprašymas:

  Planuojama įsigyti 40 mm granatų dujinių (riaušėms malšinti) minimalus planuojamas išpirkti kiekis 540 vnt., maksimalus planuojamas išpirkti kiekis – 2000 vnt.; vienu užsakymu užsakoma ne mažiau, kaip 500 vnt.

  2)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  35331300   Granatos
  3)

  Kiekis arba apimtis:

  Numatoma įsigyti iki 2000 vnt.

  4)

  Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą

  5)

  Papildoma informacija apie pirkimo dalis:

  Pirkimo dalis Nr.: 3  Pirkimo dalies pavadinimas: 40x46 mm granatos dujinės (baricade penetraiting)
  1)

  Trumpas aprašymas:

  Numatoma įsigyti 40x46 mm granatos dujinės (baricade penetraiting) minimalus planuojamas išpirkti kiekis 20 vnt., maksimalus planuojamas išpirkti kiekis – 100 vnt.; vienu užsakymu užsakoma ne mažiau, kaip 20 vnt.

  2)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  35331300   Granatos
  3)

  Kiekis arba apimtis:

  Planuojama įsigyti iki 100 vnt.

  4)

  Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą

  5)

  Papildoma informacija apie pirkimo dalis:

  Pirkimo dalis Nr.: 4  Pirkimo dalies pavadinimas: 40x46 mm granatos (Practice tipo)
  1)

  Trumpas aprašymas:

  Numatoma įsigyti 40x46 mm granatos (Practice tipo) minimalus planuojamas išpirkti kiekis 20 vnt., maksimalus numatomas įsigyti kiekis 500 vnt.; vienu užsakymu užsakoma ne mažiau, kaip 20 vnt.

  2)

  Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

  Pagrindinis žodynas
  35331300   Granatos
  3)

  Kiekis arba apimtis:

  Numatoma įsigyti iki 500 vnt.

  4)

  Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą

  5)

  Papildoma informacija apie pirkimo dalis:

  III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

  III.1)

  Su sutartimi susijusios sąlygos

  III.1.1)

  Reikalaujami užstatai ir garantijos:

  Jeigu dėl PARDAVĖJO kaltės prekės bus pristatytos pavėluotai, PARDAVĖJAS sumoka PIRKĖJUI delspinigius, skaičiuojamus kaip 0.1 % nuo laiku nepristatytų prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

  III.1.4)

  Kitos sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos, visų pirma dėl tiekimo ir informacijos saugumo

  Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
  III.2)

  Dalyvavimo sąlygos

  III.2.1)

  Asmeninė padėtis

  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  1. kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

  Pateikti teismo, valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos dokumentą. Tiekėjas nurodytoms aplinkybėms įrodyti gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

  2. yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.

  Pateikti laisvos formos priesaikos deklaraciją.

  3. Tiekėjas turi turėti teisę verstis atitinkama licencijuojama veikla.

  Pateikiama laisvos formos priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, susijusia su pirkimo objektu.

  Su asmenine subrangovų padėtimi susiję kriterijai (dėl kurių šių subrangovų gali būti atsisakyta), įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
  Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:

  1. kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis (tikrieji) narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą, valstybės paslapties atskleidimą ar praradimą, už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1 straipsnyje, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Direktyvos 2009/81/EB 39 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

  Pateikti teismo, valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetentingos institucijos dokumentą. Tiekėjas nurodytoms aplinkybėms įrodyti gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

  2. yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus tiekėjui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai.

  Pateikti laisvos formos priesaikos deklaraciją.

  3. Subrangovas turi turėti teisę verstis atitinkama licencijuojama veikla.

  Pateikiama laisvos formos priesaikos deklaracija, liudijanti subrangovo teisę verstis atitinkama veikla, susijusia su pirkimo objektu.

  III.3)

  Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos

  III.3.1)

  Informacija apie tam tikrą profesiją

  Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
  III.3.2)

  Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

  Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

  IV dalis: Procedūra

  IV.1)

  Procedūros tipas

  IV.1.1)

  Procedūros tipas

  Ribota procedūra
  IV.1.2)

  Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai

  IV.2)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  IV.2.1)

  Sutarties sudarymo kriterijai

  Mažiausia kaina
  IV.2.2)

  Informacija apie elektroninį aukcioną

  Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
  IV.3)

  Administracinė informacija

  IV.3.2)

  Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

  ne
  IV.3.4)

  Paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas

  2019-09-18 - 09:00
  IV.3.6)

  Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje

  Lietuvių

  VI dalis: Papildoma informacija

  VI.1)

  Informacija apie periodiškumą

  Tai periodiškas pirkimas: ne
  VI.2)

  Informacija apie Europos Sąjungos fondus

  Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
  VI.5)

  Šio skelbimo išsiuntimo data:

  2019-08-14

  Priimti kvietimą

  Ar tikrai norite priimti kvietimą?