CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
193135687
Geležinio Vilko g. 12
Vilnius
LT-03163
LT
Asmuo ryšiams: Virginija Kaminskienė
Telefonas: +370 52314610
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.kpmpc.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=486187
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

UŽSIENIO ŠALIŲ GEROSIOS EKSPERTINĖS PATIRTIES PRITAIKYMO LIETUVOJE PASLAUGOS
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

80590000  -  Mokymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos užsienio šalių gerosios ekspertinės patirties pritaikymo Lietuvoje paslaugos. Įvykdžius viešojo pirkimo sutartį, planuojama pritaikyti užsienio šalių gerąją kolegialaus vertinimo ekspertinę patirtį Lietuvoje, įgyvendinant profesinio mokymo išorinį vertinimą.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

79419000  -  Vertinimo konsultacinės paslaugos
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (numato įsigyti projekto „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“, projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-03-0001 Užsienio šalių gerosios ekspertinės patirties pritaikymo Lietuvoje paslaugas.
Paslaugų uždaviniai:
1. Atlikti užsienio šalių gerosios kolegialaus vertinimo ekspertinės patirties pritaikomumo analizę, įgyvendinant Lietuvos profesinio mokymo išorinį vertinimą.
2. Parengti Kolegialaus vertinimo profesiniame mokyme metodikos pradinį projektą.
3. Suteikti grupines konsultacijas ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) Paslaugų tikslinės grupės atstovų (toliau – ekspertų).
4. Parengti Kolegialaus vertinimo profesiniame mokyme metodikos tarpinį variantą.
5. Parengti Kolegialaus vertinimo profesiniame mokyme metodikos galutinį variantą.
Paslaugas sudaro šie Paslaugų rezultatai:
1. Užsienio šalių gerosios kolegialaus vertinimo ekspertinės patirties pritaikomumo analizės, įgyvendinant Lietuvos profesinio mokymo išorinį vertinimą, ataskaita (toliau – Analizės ataskaita), 1 vnt.
2. Kolegialaus vertinimo profesiniame mokyme metodikos pradinis projektas, 1 vnt.
3. Grupinių konsultacijų įgyvendinimo ataskaita, 1 vnt.
4. Kolegialaus vertinimo profesiniame mokyme metodikos tarpinis variantas, 1 vnt.
5. Kolegialaus vertinimo profesiniame mokyme metodikos galutinis variantas, 1 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 26
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
1.5.1. Paslaugų teikimo terminas abiejų šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgau kaip 6 (šešiems) mėnesiams pirkimo sutarties projekte nustatyta tvarka.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-03-0001.
II.2.14)

Papildoma informacija

Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė – 1 000,00 Eur (vienas tūkstantis Eur ir 00 ct)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjas teikdamas paraišką kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl šio pirkimo sąlygų 3.1. punkte nurodytų pašalinimo pagrindų.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Apmokėjimas vykdomas dalimis: pasirašius perdavimo-priėmimo aktus bei pateikus sąskaitas - faktūras po kiekvienų mokymų pravedimo, apmokama per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Projekto įgyvendinimui skirtos lėšos iš LR Finansų ministerijos bus pervestos į Perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.
2. Perkančioji organizacija reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas užstatu. Paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo privalo pervesti užstatą į perkančiosios organizacijos nurodytą sąskaitą. Užstato suma: 2 500,00 Eur (du tūkstančiai penki šimtai Eur).

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Konkurso procedūra su derybomis
IV.1.5)

Informacija apie derybas

Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartį remdamasi pirminiais pasiūlymais ir nevesdama derybų
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-12-05
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-11-15
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?