CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Šilutės rajono savivaldybės administracija
188723322
Dariaus ir Girėno g. 1
Šilutė
99133
LT
Asmuo ryšiams: Eglė Limbienė
Telefonas: +370 44179244
Faksas: +370 44151517
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.silute.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=466113
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo pėsčiųjų-dviračių tilto per Šyšos upę ir jo prieigų statybos darbai
Nuorodos numeris:  2019
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkami Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo pėsčiųjų-dviračių tilto per Šyšos upę ir jo prieigų statybos darbai
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Šilutės miestas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pagrindinių darbų apimtys:
1. darbo projekto parengimas;
2. statybos rangos darbai pagal Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo pėsčiųjų-dviračių tilto per Šyšos upę ir jo prieigų statybos techninį projektą, Nr. AT-17S-1054-4-TP (0 ir A laida);
3. kadastrinės bylos parengimas;
4. išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas;
5. kitos dokumentacijos, reikalingos statybos darbų užbaigimo dokumento gavimui parengimas (Išbandymai, VEI pažyma).
Darbų/paslaugų atlikimo terminas – 12 mėnesių nuo Darbų pradžios. Darbų pradžia laikoma statybvietės perdavimo diena.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Darbo užmokestis  /  Lyginamasis svoris:  10
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Statybos garantijos trukmė  /  Lyginamasis svoris:  10
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Defektų šalinimo terminas  /  Lyginamasis svoris:  10
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Statybos garantija  /  Lyginamasis svoris:  10
Kokybės kriterijus  -  Vardas:  Laiko planavimas  /  Lyginamasis svoris:  10
Kaina  -  Lyginamasis svoris:  50
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 14
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Numatoma galimybė šalių sutarimu pratęsti darbų atlikimo terminą vieną kartą ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: „Šilutės miesto Šilokarčemos kvartalo kompleksinis sutvarkymas“, priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-905.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Laiku neįvykdęs prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tiekėjas moka netesybas po 0,02 proc. nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K- 316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Numatoma, kad užsakovas privalo mokėti rangovui sumą, patvirtintą rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
Rangovas privalo įgyvendinti Pasiūlymo A dalyje nurodytus sprendinius. Jeigu Rangovas nepasiekia/neįgyvendina Pasiūlymo A dalyje nurodytų parametrų (Ekonominio naudingumo kokybinių kriterijų), ar nuo jų nukrypsta Sutarties vykdymo metu, Užsakovo reikalavimu Rangovui taikoma 5000 Eur bauda už kiekvieną nustatytą atvejį.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2020-01-15
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2020-01-15
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Šilutės rajono savivaldybės administracija, 314 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžiuose nedalyvauja.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Klaipėdos apygardos teismas
Klaipėda
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra numatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-12-27

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?