CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Marijampolės savivaldybės administracija
188769113
J. Basanavičiaus a. 1
Marijampolė
68307
LT
Asmuo ryšiams: Gintarė Vasiliauskienė
Telefonas: +370 34390042
Faksas: +370 34390022
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.marijampole.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=454876
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Marijampolės Pašešupio parko tvarkymo darbai
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45000000  -  Statybos darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pagrindinės grupės: Marijampolės Pašešupio parko pėsčiųjų-dviračių tako rekonstrukcijos darbai ir darbo projekto parengimas (Pašešupio parko pėsčiųjų – dviračių tako nuo tilto R.Juknevičiaus g. iki Parko g. rekonstrukcijos ir nuo Parko g. iki ARVI futbolo arenos statybos projekto I etapo sprendinių įgyvendinimas); Sporto, poilsio ir žaidimo infrastruktūros statybos darbai Pašešupio parke (Sporto, poilsio ir žaidimo infrastruktūros sutvarkymo darbai Pašešupio parke, R.Juknevičiaus g. 114, Marijampolėje supaprastinto statybos projekto įgyvendinimas pilna apimtimi); Marijampolės Pašešupio parko kraštovaizdžio sutvarkymo darbai: takų, suoliukų, šiukšlių dėžių, informacinių lentų įrengimas ir darbo projekto parengimas (Pašešupio parko kraštovaizdžio sutvarkymo projekto I etapo sprendinių įgyvendinimas); Marijampolės Pašešupio parko kraštovaizdžio tvarkymo darbai (Projektas įgyvendinamas tik dalinai (tik vandens telkinių tvarkymas ir naujų želdinių įveisimas).
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

45000000  -  Statybos darbai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Marijampolė, Pašešupio parkas
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

2.1. Pirkimo objektas – Marijampolės Pašešupio parko tvarkymo darbai (toliau – darbai).
Pagrindinės darbų grupės: Marijampolės Pašešupio parko pėsčiųjų-dviračių tako rekonstrukcijos darbai ir darbo projekto parengimas (Marijampolės Pašešupio parko pėsčiųjų – dviračių tako nuo tilto R.Juknevičiaus g. iki Parko g. rekonstrukcijos ir nuo Parko g. iki ARVI futbolo arenos statybos projekto I etapo sprendinių įgyvendinimas); Sporto, poilsio ir žaidimo infrastruktūros statybos darbai Pašešupio parke (Sporto, poilsio ir žaidimo infrastruktūros sutvarkymo darbai Pašešupio parke, R.Juknevičiaus g. 114, Marijampolėje supaprastinto statybos projekto įgyvendinimas pilna apimtimi); Marijampolės Pašešupio parko kraštovaizdžio sutvarkymo darbai: takų, suoliukų, šiukšlių dėžių, informacinių lentų įrengimas ir darbo projekto parengimas (Marijampolės Pašešupio parko kraštovaizdžio sutvarkymo projekto I etapo sprendinių įgyvendinimas); Marijampolės Pašešupio parko kraštovaizdžio tvarkymo darbai (Projektas įgyvendinamas tik dalinai (tik vandens telkinių tvarkymas ir naujų želdinių įveisimas, kitos veiklos jau įvykdytos arba vykdomos kitais projektais. Medžių genėjimas atliktas, o takai ir mažoji architektūra perkelta į takų projektą).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 16
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Raštišku šalių susitarimu darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 6 mėnesių laikotarpiui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo: 1.išskirtinai nepalankių oro sąlygų; 2.bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui; 3.jeigu dėl darbų keitimo ar papildomų darbų Rangovas pagrįstai negali baigti Sutarties darbų laiku.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektai:
„Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolėje“ ;
„Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Netaikoma
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Pasirašius Sutartį, Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovui pateikia Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją (draudimo bendrovės laidavimo raštą (pateikiant jį su tinkamai patvirtinta laidavimo draudimo liudijimo kopija). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5% nuo Rangovo pasiūlymo vertės Eur su PVM.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-06-17
Vietos laikas:  08:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-09-17
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-06-17
Vietos laikas:  08:45
Vieta:  
Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, 209 kabinetas.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 44 straipsnio 11 dalimi, tiekėjai nedalyvauja Komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais, atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimo dokumentai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). Pasiūlymai turi būti pateikti tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kauno apygardos teismas
A. Mickevičiaus g. 18
Kaunas
44312
LT
Telefonas: +370 374909441
Interneto adresas: http://kat.teismai.lt

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Dalyviai turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnyje nustatyta tvarka
VI.5)

Paskelbimo data

2019-05-28
VI.7)

Metinis pirkimų planas

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?