CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

AB „Amber Grid”
303090867
Savanorių pr. 28
Vilnius
03116
LT
Asmuo ryšiams: Vytautas Dzikaras
Telefonas: +370 52327742
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.ambergrid.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=472796
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Magistralinio dujotiekio Vilnius – Kaunas atskirų atkarpų rekonstrukcijos projektavimo paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas atskirų atkarpų rekonstrukcijos projektavimo paslaugos (įskaitant specialiojo plano parengimą ir projekto vykdymo priežiūrą)
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71320000  -  Inžinerinio projektavimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

MD Vilnius-Kaunas atskirų atkarpų rekonstrukcijos projektavimo paslaugos: parengti magistralinio dujotiekio atskirų atkarpų rekonstrukcijos techninį projektą (TP), specialųjį planą, gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) bei vykdyti TP vykdymo priežiūrą
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pabaiga: 2023-05-15
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)

Papildoma informacija

AB „Amber Grid“ planuoja sudaryti sutartį ilgiau nei 3 metų laikotarpiui, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-05 nutarimu Nr. 432 (3.5 p. pirkdama statinio projektavimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas, kai šios paslaugos perkamos kartu).

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą - aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Perkantysis subjektas nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
Prievolių pagal Sutartį įvykdymui užtikrinti Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – besąlyginę ir neatšaukiamą pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje arba užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis turi būti ne mažesnis kaip 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos be PVM.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Užsakovas mokėjimus Vykdytojui pagal jo pateiktas PVM sąskaitas faktūras atlieka ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Jei Tiekėjas nesavalaikiai vykdo šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, Perkantysis subjektas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius. Jei Tiekėjas vėluoja suteikti Paslaugas iki Sutartyje įtvirtintų terminų, Tiekėjas privalo mokėti Užsakovui po 0,05 procento nuo nesuteiktų Paslaugų dalies vertės (be PVM) už kiekvieną vėluojamą dieną iki prievolės įvykdymo dienos. Nesant galimybių nustatyti įsipareigojimų vertę, delspinigių dydis atitinkamai nustatomas po 200 Eur dienai.
Visos sutarties vykdymo sąlygos pateiktos Derybų sąlygų 4 priede.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-09-12
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-08-12

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?