CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba
188659948
A. Jakšto g. 6, Vilniaus m., 01105 Vilniaus m. sav
Vilnius
01105
LT
Asmuo ryšiams: Asta Kaupaitė
Telefonas: +370 70662746
NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.stt.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=443854
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Geografinės informacinės sistemos programinės įrangos pirkimas atviro konkurso būdu
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

48326000  -  Kartografijos programinės įrangos paketai
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Perkamos šios prekės: Geografinės informacinės sistemos programinė įranga, kurią sudaro šie komponentai:
1. ArcGIS Enterprise Advanced arba lygiavertė
2. ArcGIS 3D Analyst arba lygiavertė
3. ArcGIS Network Analyst arba lygiavertė
4. Insights arba lygiavertė
5. ArcGIS Desktop Standard arba lygiavertė
6. ArcGIS Desktop Advanced arba lygiavertė
7. Konsultavimo paslaugos lietuvių kalba užsakovui pateikus konsultavimo paslaugų užsakymus (pagal Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktos Geografinės informacinės sistemos programinės įrangos techninės specifikacijos 6 punkto reikalavimus).
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 188100.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

48326000  -  Kartografijos programinės įrangos paketai
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT011 -  Vilniaus apskritis
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Perkamos šios prekės: Geografinės informacinės sistemos programinė įranga, kurią sudaro šie komponentai:
1. ArcGIS Enterprise Advanced arba lygiavertė – 1 nuolatinė licencija su 24 mėn. techniniu aptarnavimu ir naujumo garantija nuo programinės įrangos pateikimo dienos;
2. ArcGIS 3D Analyst arba lygiavertė – 2 nuolatinės licencijos su 24 mėn. techniniu aptarnavimu ir naujumo garantija nuo programinės įrangos pateikimo dienos;
3. ArcGIS Network Analyst arba lygiavertė – 2 nuolatinės licencijos su 24 mėn. techniniu aptarnavimu ir naujumo garantija nuo programinės įrangos pateikimo dienos;
4. Insights arba lygiavertė – 1 licencija/3metams;
5. ArcGIS Desktop Standard arba lygiavertė – 4 nuolatinės licencijos su 24 mėn. techniniu aptarnavimu ir naujumo garantija nuo programinės įrangos pateikimo dienos;
6. ArcGIS Desktop Advanced arba lygiavertė – 1 nuolatinė licencija su 24 mėn. techniniu aptarnavimu ir naujumo garantija nuo programinės įrangos pateikimo dienos.
7. Konsultavimo paslaugos lietuvių kalba užsakovui pateikus konsultavimo paslaugų užsakymus (pagal Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktos Geografinės informacinės sistemos programinės įrangos techninės specifikacijos 6 punkto reikalavimus).
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 188100.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projekto „Teisėsaugos institucijų analitinių gebėjimų stiprinimas siekiant užtikrinti Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugą nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų“ Nr. 831525, finansuojamo Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) lėšomis, vykdymas.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.
Reikalavimai yra pateikti pirkimo dokumentuose.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:  
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Apmokėjimo sąlygos Pasirašius prekių perdavimo aktą per 20 (dvidešimt) dienų nuo sąskaitos–faktūros gavimo dienos per „E. Sąskaita“ sistemą.
pristatyti Prekes, atitinkančias nustatytus šioms prekėms keliamus reikalavimus, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.
Sutarties įvykdymo užtikrinimas:
1. Pardavėjas už prievolės neįvykdymą, t. y. atsisakymą perduoti prekes sumoka Pirkėjui 10 (dešimties) procentų dydžio Sutarties vertės baudą.
2. Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu − delspinigiais, t.y. 0,02 (dviejų šimtųjų) procento nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną prekių termino, nurodyto Pirkimo sąlygų 2.6 papunktyje, praleidimo dieną.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-03-28
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-03-28
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
A. Jakšto g. 6, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Susipažinimo su pasiūlymais Komisijos posėdyje tiekėjai nedalyvauja ir PO neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas. PO Komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis dalyvauti valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų atstovų nekvies.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
LT
Telefonas: +370 52688037

VI.5)

Paskelbimo data

2019-02-19

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?