CVPP

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)

Pavadinimas ir adresai

UAB "Vilniaus viešasis transportas"
302683277
Žolyno g. 15
Vilnius
10209
LT
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=484411
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.6)

Pagrindinė veikla

Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Finansinio lizingo paslaugos pirkimas
Nuorodos numeris:  459765
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

66114000  -  Finansinio lizingo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Pirkimo objektas – finansinio lizingo paslauga. Pirkimo tikslas – lizingo būdu įsigyti 50 naujų sujungtinių triašių žemagrindžių suslėgtomis gamtinėmis dujomis (SGD) varomų miesto tipo autobusų MAN „Lion‘s City“ (toliau – autobusai). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Lizingo laikotarpis – 5 metai (60 mėnesių) nuo autobusų tiekėjo pristatyto autobuso trišalio perdavimo-priėmimo akto, kurį pasirašo autobusų tiekėjas, Perkantysis subjektas ir lizingo davėjas pasirašymo dienos. Finansinio lizingo sutarties galiojimo laikotarpis – 5 metai (60 mėnesių) nuo autobusų tiekėjo paskutinio pristatyto autobuso trišalio akto pasirašymo dienos. Lizingo laikotarpio ir Finansinio lizingo sutarties pratęsimai nenumatyti. Finansuojama suma – 85 procentai pradinės autobusų kainos be PVM, t. y. 12 451 650,00 eurų. Palūkanų norma – fiksuota visą lizingo sutarties galiojimo laikotarpį. Lizingo palūkanų apskaičiavimo metodas – linijinis.
II.1.5)

Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM: 1800000.00  EUR
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

66114000  -  Finansinio lizingo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Vilnius
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – finansinio lizingo paslauga (toliau – lizingas, Paslauga). Pirkimo tikslas – lizingo būdu įsigyti 50 (penkiasdešimt) naujų sujungtinių triašių žemagrindžių suslėgtomis gamtinėmis dujomis (SGD) varomų miesto tipo autobusų MAN „Lion‘s City“ (transporto priemonių kodas M3CG) (toliau – Transporto priemonės, autobusai). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamos Paslaugos savybės, autobusų tiekėjas, įsigyjamų autobusų kiekis, autobusų pristatymo terminai ir sąlygos, visų autobusų kaina, finansuojama suma, lizingo laikotarpis ir kiti lizingo reikalavimai apibūdinti pirkimo sąlygų 1 priede „Finansinio lizingo paslaugos techninė specifikacija“. Lizingo laikotarpis – 5 (penkeri) metai (60 (šešiasdešimt) mėnesių) nuo autobusų tiekėjo pristatytos transporto priemonės trišalio perdavimo-priėmimo akto, kurį pasirašo autobusų tiekėjas, Perkantysis subjektas ir lizingo davėjas (toliau – trišalis aktas) pasirašymo dienos. Finansinio lizingo sutarties galiojimo laikotarpis – 5 (penkeri) metai (60 (šešiasdešimt) mėnesių) nuo autobusų tiekėjo paskutinės pristatytos transporto priemonės trišalio akto pasirašymo dienos. Lizingo laikotarpio ir Finansinio lizingo sutarties pratęsimai nenumatyti. Finansuojama suma – 85 (aštuoniasdešimt penki) procentai pradinės transporto priemonių kainos be PVM, t. y. transporto priemonių kainos ir pradinės įmokos skirtumas, kuris yra 12 451 650,00 (dvylika milijonų keturi šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) eurų. Palūkanų norma – fiksuota visą lizingo sutarties galiojimo laikotarpį. Lizingo palūkanų apskaičiavimo metodas – linijinis.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)

Numatoma vertė

Vertė be PVM: 1800000.00  EUR
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 76
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:  
Nereikalaujama.
III.1.6)

Reikalaujami užstatai ir garantijos

Nereikalaujama.
III.1.7)

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, visus eilinius mokėjimus Lizingo davėjui – autobusų vertės dalį bei priskaičiuotą palūkanų sumą – Perkantysis subjektas sumokės lizingo mokėjimų grafikuose nustatytomis mokėjimo datomis. Lizingo davėjui be palūkanų nėra mokami jokie papildomi mokesčiai – įsipareigojimų, išankstinio grąžinimo ir t. t. PVM sąskaitas-faktūras palūkanų mokėjimams Lizingo davėjas privalo teikti tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.
III.1.8)

Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Lizingo davėjas, uždelsęs sumokėti transporto priemonių tiekėjui už kiekvieną transporto priemonių partijos siuntą nustatytu terminu, transporto priemonių tiekėjui pareikalavus, nuo sekančios dienos moka transporto priemonių tiekėjui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau nei 6,0 (šešis) proc. nesumokėtos sumos. Delspinigių, baudų ar netesybų sumokėjimas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti Lizingo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, jei Lizingo sutartis nenutraukta.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-12-19
Vietos laikas:  09:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2020-04-16
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-12-19
Vietos laikas:  09:45
Vieta:  
Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet neanksčiau nei nurodytas laikas Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB "Vilniaus viešasis transportas" patalpose – posėdžių salėje (200 kab. II aukšte), adresu Žolyno g. 15, LT-10209 Vilniuje.
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40/1
Vilnius
01501
LT
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-11-05

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?