CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
188659752
Vasario 16-osios g. 14, Vilnius
Vilnius
01514
LT
Asmuo ryšiams: Gintaras Rusevičius
Telefonas: +370 52687902
El. paštas: g.rusevicius@vmi.lt
Faksas: +370 52194245
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vmi.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=442523
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)

Pagrindinė veikla

Ekonomikos ir finansų reikalai

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Analitinės programinės įrangos SAS priežiūros paslaugų viešasis pirkimas
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

72261000  -  Programinės įrangos palaikymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

VMI prie FM turimos Analitinės programinės įrangos SAS priežiūros paslaugos
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

72266000  -  Programinės įrangos konsultacinės paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

VMI prie FM turimos Analitinės programinės įrangos SAS priežiūros paslauga (orientacinis kiekis - 450 val).
Paslauga apima šiuos elementus:
1) Konsultavimo darbus — VMI prie FM Pagalbos tarnybos darbuotojų arba paskirtų kontaktinių asmenų konsultavimą darbo su SAS bei administravimo klausimais;
2) Paslaugos rezultato elementų, kuriems negalioja kokybės garantija, eksploatavimo trikčių šalinimo ir klaidų taisymo paslaugas;
3) SAS darbingumo atstatymą, įvykus SAS darbo sutrikimams;
4) Smulkius, nereikalaujančius esminių projektinių sprendimų PASLAUGOS rezultato elementų modifikavimo darbus;
5) Sugadintų bei prarastų SAS ir / ar su ja susijusių kitų informacinių sistemų (IS) / kitų valstybės informacinių išteklių (KVII) duomenų atstatymą, kai gedimo priežastis yra ne Tiekėjo pateiktų (įdiegtų) priemonių veikimas arba jų neveikimas.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Pradžia: 2019-03-08  /  Pabaiga: 2019-08-26
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Pirkimas vykdomas įgyvendinant Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0001 „Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (i.MAMC) įkūrimas“

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Pateikiama EBVPD
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

TIEKĖJAS už kiekvieną pavėluotą valandą, suėjusią pasibaigus techninės specifikacijos 3.1.3 papunktyje nurodytam TIEKĖJO įsipareigojimų terminui, šalinant klaidą ir / ar triktį ar suteikiant konsultaciją, moka VMI prie FM 0,0006 procento, o kritinės klaidos atveju už kiekvieną pavėluotą valandą — 0,005 procento pirkimo sutarties kainos be PVM dydžio baudą. Bauda negali būti mažesnė nei 4 Eurai už darbo valandą, kritinės klaidos atveju — mažesnė nei 30 Eurų už darbo valandą. Baudų suma negali viršyti 5 procentų visos pirkimo sutarties kainos be PVM. Klaidos ir / ar trikties sprendimo vėlavimo terminai fiksuojami akte, kurį pasirašo TIEKĖJO ir VMI prie FM atstovai. Jeigu TIEKĖJO atstovas nepagrįstai atsisako pasirašyti aktą, TIEKĖJAS pripažįsta, kad VMI prie FM užfiksuotas klaidos ir / ar trikties sprendimo vėlavimo terminas yra teisingas.

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-02-21
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-02-21
Vietos laikas:  10:45
Vieta:  
Vasario 16-osios g. 14, Vilnius
Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:  
Tiekėjai vokų atplėšimo procedūroje nedalyvauja

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Šio skelbimo išsiuntimo data

2019-02-11

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?