CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
188768545
J.Basanavičiaus g. 36
Kėdainiai
LT-57288
LT
Asmuo ryšiams: Virginija Vaičiulienė
Telefonas: +370 34769558
Interneto adresas (-ai):
I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=454643
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSINIO ATNAUJINIMO KĖDAINIŲ MIESTE (I ETAPAS) RANGOS DARBAI (TERITORIJA APRIBOTA J. BASANAVIČIAUS G., PARAKINĖS G., ALGIRDO G., KĘSTUČIO G.)
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

45453100  -  Atnaujinimo darbai
II.1.3)

Sutarties tipas

Darbai
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) numato įsigyti daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (I etapas) rangos darbus (teritorija apribota J. Basanavičiaus g., Parakinės g., Algirdo g., Kęstučio g.) pagal techninį darbo projektą (pateikiamas konkurso sąlygų 4 priede), kadastrinių matavimų bylų su patikra parengimą ir geodezinius matavimus; laikiną, o pabaigus darbus, nuolatinį informacinius stendus.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

71354300  -  Kadastrinio tyrinėjimo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:  
Daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo darbai Kėdainių miesto teritorijoje, apribotoje J. Basanavičiaus, Parakinės, Algirdo ir Kęstučio gatvėmis.
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Pirkimo objektas – daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo Kėdainių mieste (I etapas) rangos darbai (teritorija apribota J. Basanavičiaus g., Parakinės g., Algirdo g., Kęstučio g.) pagal projektą „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste“, Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0026.
Pagrindiniai darbai ir orientacinės jų apimtys:
Bendras teritorijos ploto sutvarkymas 46 495,67 m2; betono trinkelių danga (tik keičiant dangą) 100 m2; betono trinkelių danga (įrengiami sluoksniai) 3 900 m2; sustiprinta ažūrinių betono trinkelių danga su vejos užpildu (įrengiami sluoksniai) 2 200 m2; asfalto dangos atnaujinimas 2 900 m2; asfalto dangos įrengimas (su visais pasluoksniais) 6 100 m2; vejos atstatymas sutvirtinimas 6 100 m2; guminių plytelių danga po vaikų žaidimų įrenginiais 800 m2; lietaus nuotekos 750 m; apšvietimo linija 498 m, 21 vnt.; laikino stendo pastatymas 1 vnt.; kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas 1 vnt.; nuolatinio stendo pastatymas 1 vnt.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 15
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste“, Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-21-0026.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, turi atitikti konkurso sąlygų 1 ir 2 lentelėse nurodytus reikalavimus. Šiai informacijai patikrinti bus naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (EBVPD). EBVPD pasiekiamas adresu http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ EBVPD, pakeičiantį kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinantį, kad tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus keliamus reikalavimus, tiekėjai turi pateikti vadovaudamiesi Įstatymo 50 straipsnyje nustatytais reikalavimais. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, užpildo ir pasirašo atskirą EBVPD. Tais atvejais, kai tiekėjas pasitelkia subrangovus, kurių pajėgumais jis remiasi, turi būti pateiktas tokių pasiūlymo teikimo metu žinomų subrangovų EBVPD. Tiekėjai užpildyto EBVPD skaitmeninę kopiją turi pateikti („prisegti“) kartu su pasiūlymu CVP IS elektroninėmis priemonėmis.
III.1.2)

Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

1. Rangovas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą, nurodytą Sutarties 7.1 punkte, lygų 5 % Sutarties kainos su PVM.
2. Netesybos (bauda, delspinigiai).
3. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų, naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 dienų apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad perkančioji organizacija privalo mokėti tiekėjui (rangovui) sumą, patvirtintą tiekėjo (rangovo) pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip per 60 dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-08-01
Vietos laikas:  13:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Pasiūlymas turi galioti iki:  2019-11-28
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-08-01
Vietos laikas:  13:45
Vieta:  
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 204 kab., J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Kėdainių apylinkės teismas
Kėdainiai
LT

VI.4.3)

Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us): 
Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.
VI.5)

Paskelbimo data

2019-07-12

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?