CVPP

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Viešoji įstaiga "Plačiajuostis internetas"
300149794
Sausio 13-osios g. 10
Vilnius
04347
LT
Asmuo ryšiams: Rūta Kiškytė-Botinienė
Telefonas: +370 65992127
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.placiajuostis.lt

I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)

Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Tinklo įranga
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

32522000  -  Telekomunikacijų įranga
II.1.3)

Sutarties tipas

Prekės
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ plėsdama plačiajuosčio ryšio tinklą Lietuvoje, vykdo tinklo įrangos pirkimą. Pirkimo objektas – tinklo įranga. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje pirkimo sąlygų 3 priede. Prekių pristatymo ir su jomis susijusių paslaugų atlikimo terminas – 6 savaitės nuo konkretaus užsakymo pateikimo datos. Tinklo įrangos diegimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija. Konkrečios prekių pristatymo ir įrengimo vietos (adresai) bus nurodytos perkančiosios organizacijos pateikiamuose užsakymuose.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)

Bendra pirkimo vertė

Vertė be PVM:  599550.00  EUR
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

32522000  -  Telekomunikacijų įranga
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ plėsdama plačiajuosčio ryšio tinklą Lietuvoje, vykdo tinklo įrangos pirkimą. Pirkimo objektas – tinklo įranga. Pirkimo objekto savybės nustatytos techninėje specifikacijoje, pateiktoje pirkimo sąlygų 3 priede. Prekių pristatymo ir su jomis susijusių paslaugų atlikimo terminas – 6 savaitės nuo konkretaus užsakymo pateikimo datos. Tinklo įrangos diegimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija. Konkrečios prekių pristatymo ir įrengimo vietos (adresai) bus nurodytos perkančiosios organizacijos pateikiamuose užsakymuose.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.1.8)

Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų? : taip
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.1)

Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 069-161925
2019-694931

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: S1-38

Pavadinimas: Tinklo įranga

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)

Sutarties skyrimas

V.2.1)

Sutarties sudarymo data

2019-06-18
V.2.2)

Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:  3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei :  ne
V.2.3)

Rangovo pavadinimas ir adresas

WhiteBit, UAB
304522397
Verkių g. 25C
Vilnius
LT
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA

Rangovas yra MVĮ : taip
V.2.4)

Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:  599550.00  EUR

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)

Papildoma informacija

Pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas. Pasiūlymas teikiamas visai pirkimo objekto apimčiai. Pirkimo neskaidymo į pirkimo dalis pagrindimas: pirkimo neskaidant į dalis nesumažinama tiekėjų konkurencija; pirkimą skaidyti į dalis netikslinga dėl pirkimo objekto specifikos; išskaidžius pirkimą į dalis, perkančiajai organizacijai sutarčių vykdymas taptų per daug brangus (didelio sutarčių skaičiaus administravimo požiūriu) ir/ar itin sudėtingas arba neįmanomas techniniu požiūriu (pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytos prekės ir jų įrengimui reikalingos paslaugos tarpusavyje susiję, prekes tiekiant ir su jomis susijusias paslaugas atliekant keliems skirtingiems tiekėjams perkančiajai organizacijai būtų apsunkintas sutartinių įsipareigojimų vykdymas, koordinavimas, bei tiekiamos prekės ir paslaugos tarpusavyje būtų technologiškai nesuderinamos), didelė rizika, kad prekių ir susijusių paslaugų pirkimu siekiamas tikslas būtų iš viso nepasiektas.
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-06-19

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?