CVPP

Skelbimas apie pirkimą

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)

Pavadinimas ir adresai

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra
300529070
Geležinio Vilko g. 12, Vilnius
Vilnius
03163
LT
Asmuo ryšiams: Denis Sosunov
Telefonas: +370 68612170
NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.nmva.smm.lt

I.3)

Komunikavimas

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:  
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=474606
Daugiau informacijos galima gauti
pirmiau nurodytu adresu:  
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami
pirmiau nurodytu adresu
I.4)

Perkančiosios organizacijos tipas

Nacionalinė ar federalinė agentūra ar tarnyba
I.5)

Pagrindinė veikla

Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)

Pirkimo apimtis

II.1.1)

Pavadinimas

Švietimo įstaigų vadovų-mentorių mokymo programos atnaujinimo, medžiagos lektoriams, mokymo(si) medžiagos dalyviams parengimo ir lektorių paslaugos
II.1.2)

Pagrindinis BVPŽ kodas

80000000  -  Švietimo ir mokymo paslaugos
II.1.3)

Sutarties tipas

Paslaugos
II.1.4)

Trumpas aprašymas

Parengti 80 akademinių valandų mokymo programą, skirtą švietimo įstaigų vadovų mentorių rengimui, vadovaujantis „Mokyklos vadovų mentoriavimo programa“ (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 8). Kartu su programa turi būti parengta lektorių medžiaga ir mokymo(si) medžiaga dalyviams kiekvienai programos daliai. Pagal parengtą mokymų programą organizuoti keturių dalių (I dalis 2 d. po 8 val.; II dalis 3 d. po 8 val.; III dalis 2 d. po 8 val. ir IV dalis 3 d. po 8 val.) mokymus 30 mentorių.
II.1.6)

Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)

Aprašymas

II.2.2)

Papildomas (-i) BVPŽ kodas (-ai)

80000000  -  Švietimo ir mokymo paslaugos
II.2.3)

Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:  LT -  LIETUVA
II.2.4)

Pirkimo aprašymas

Parengti 80 akademinių valandų mokymo programą, skirtą švietimo įstaigų vadovų mentorių rengimui, vadovaujantis „Mokyklos vadovų mentoriavimo programa“ (Pirkimo sąlygų priedas Nr. 8). Kartu su programa turi būti parengta lektorių medžiaga ir mokymo(si) medžiaga dalyviams kiekvienai programos daliai. Pagal parengtą mokymų programą organizuoti keturių dalių (I dalis 2 d. po 8 val.; II dalis 3 d. po 8 val.; III dalis 2 d. po 8 val. ir IV dalis 3 d. po 8 val.) mokymus 30 mentorių.
II.2.5)

Sutarties skyrimo kriterijai

Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.7)

Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais: 13
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:  
Sutarties vykdymo terminas gali būti pratęsiamas perkančiosios organizacijos iniciatyva, bet ne ilgiau negu 3 mėnesiams, dėl priežasčių, nepriklausančių nuo paslaugų teikėjo.
II.2.10)

Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)

Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)

Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys: Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių po-tencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-706 priemonė „Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų sukūrimas“.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)

Dalyvavimo sąlygos

III.1.1)

Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:  Tiekėjai dalyvaujantys pirkime, turi atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Šiai informacijai patikrinti bus naudojamas Europos bendrasis viešojo pirkimo dokumentas (EBVPD). EBVPD pasiekiamas adresu https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/ EBVPD, pakeičiantį kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinantį, kad tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, tiekėjai turi pateikti vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnyje nustatytais reikalavimais.
III.1.3)

Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)

Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.2)

Sutarties vykdymo sąlygos

Už tinkamai suteiktas paslaugas (ar jų dalį) atsiskaitoma per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka. Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis: delspinigių dydis paslaugų teikėjui yra 0,05 proc. (penkių šimtųjų procento) bendros sutarties vertės už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, tiekėjui nesuteikus paslaugų pirkimo dokumentuose nustatytais terminais.
III.2.3)

Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)

Aprašymas

IV.1.1)

Procedūros tipas

Atviras konkursas
IV.2)

Administracinė informacija

IV.2.2)

Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:  2019-09-16
Vietos laikas:  10:00
IV.2.4)

Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

Lietuvių
IV.2.6)

Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais : 3  (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  2019-09-16
Vietos laikas:  10:45

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)

Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:  ne
VI.2)

Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.4)

Peržiūros procedūros

VI.4.1)

Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas
Vilnius
LT

VI.5)

Paskelbimo data

2019-08-27

Priimti kvietimą

Ar tikrai norite priimti kvietimą?